Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2017

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2017

Ple

18/12/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/10/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, del Pla de treball del CTESC per a 2018
 5. Aprovació, si escau, dels objectius i criteris d'actuació 2018
 6. Aprovació, si escau, del calendari previst de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 2018
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

14/12/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/10/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

14/12/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

12/12/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/09/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

11/12/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

11/12/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

05/12/2017, 11.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració sociosanitària

30/11/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

27/11/2017, 09.30, Tercera planta

Executiva

20/11/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

17/11/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

16/11/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

27/10/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Mercat de Treball i Polítiques Socials

24/10/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/07/2017.
 2. Anàlisi i debat de la proposta del Conseller d'Empresa i Coneixement d'un estudi sobre la qualitat de lòcupació a la indústria catalana
 3. Designació, si escau, dels membres dels grup de treball qua han d'elaborar la proposta d'informe/estudi
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Executiva

23/10/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

16/10/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/09/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

11/10/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/07/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya

10/10/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

29/09/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

28/09/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret relatiu a l'adminstració de finques
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Decret relatiu a l'adminstració de finques

26/09/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom

22/09/2017, 10.00, Planta tercera

Ple

14/09/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/07/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
 6. Delegació en els membres de la Comissió Executiva, de l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a l'administració de finques
 7. Aprovació, si escau de l'informe La formació professional dual en el sistema educatiu català
 8. Informació de la presidència.
 9. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

13/09/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
 5. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera

08/09/2017, 10.00, Planta tercera

Grup de treball | el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

07/09/2017, 10.00, Planta tercera

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)

06/09/2017, 10.00, Planta tercera

Grup de treball | Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral

05/09/2017, 10.00, Planta tercera

Executiva

27/07/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

26/07/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/05/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional

25/07/2017, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final

25/07/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Mercat de Treball i Polítiques Socials

20/07/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/07/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'Informe sobre les experiències d’FP dual en l’àmbit educatiu
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

17/07/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/07/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
 3. Delegació de vot en el membres de la Comissió Executiva per aprovar, si escau, la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
 4. Delegació de vot en el membres de la Comissió Executiva per aprovar, si escau, la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
 5. Aprovació, si escau, de l'actualització de l'informe sobre la PAC
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

17/07/2017, 10.30, Sala de reunions 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

12/07/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

11/07/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

10/07/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

06/07/2017, 11.30, Sala de reunions 1a planta

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

05/07/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

03/07/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de les propostes d'acta de les reunions dels dies 24 d'abril i 26 de juny de 2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
 5. Aprovació, si escau, de l'informe sobre Economia col·laborativa
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

30/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials

29/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/03/2017.
 2. Anàlisi, debat i aprovació, si escau, de l'Informe sobre Economia col·laborativa
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya

29/06/2017, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

28/06/2017, 09.30, Sala de reunions 1a planta

Grup de treball | Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

28/06/2017, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Economia Col·laborativa

27/06/2017, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor

27/06/2017, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

26/06/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/04/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de la proposta d'Objectius i criteris d'actuació 2017
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2016
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe "La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada"
 6. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

22/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
 3. Aprovació, si escau de l'apartat 3 "Relacions laborals", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la Memòria 2016
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Economia col·laborativa

21/06/2017, 09.30, Planta tercera

Grup de treball | Economia Col·laborativa

20/06/2017, 12.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques

20/06/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

19/06/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

15/06/2017, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Economia Col·laborativa

12/06/2017, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

09/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/12/2016.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 5 "Sostenibilitat ambiental", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

08/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 01/06/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 3 "Mercat de treball", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de diversos apartats del capítol 4 "Condicions de vida", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

07/06/2017, 09.30, Planta tercera

Grup de treball | Economia Col·laborativa

06/06/2017, 12.00, Sala de reunions 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

06/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/02/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 1 "L'economia a Catalunya", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

06/06/2017, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

01/06/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/05/2017.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "Atur de llarga durada en les persones de més de 45 anys"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de diversos apartata del capítol 4 "Condicions de vida", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Economia Col·laborativa

31/05/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Economia Col·laborativa

30/05/2017, 16.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

24/05/2017, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Economia Col·laborativa

23/05/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Economia Col·laborativa

22/05/2017, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Polítiques Sectorials

19/05/2017, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/04/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 "R+D+I i societat digital", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

15/05/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

11/05/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/04/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Economia Col·laborativa

09/05/2017, 11.30, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de traducció i interpretació jurades

09/05/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | FP en alternança simple o dual

05/05/2017, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

03/05/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

26/04/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

24/04/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/04/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el PD de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació
 5. Delegació en els membres de la Comissió Executiva de l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Economia Col·laborativa

24/04/2017, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

21/04/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/03/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | PD entitats control de qualitat de l'edificació

20/04/2017, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

20/04/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/03/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el PD de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell Català de l'Empresa

19/04/2017, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

19/04/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació

18/04/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

03/04/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/02/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "La gestió i impuls de les infraestructures II - Les telecomunicacions.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

30/03/2017, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 3 "Mercat de treball", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 4 "Condicions de vida", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Les experiències en FP dual i en alternança en l'àmbit educatiu

30/03/2017, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

29/03/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya

28/03/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Economia Col·laborativa

27/03/2017, 10.00, Planta tercera

Mercat de Treball i Polítiques Socials

23/03/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/09/2016.
 2. Conferència de Lluís Font, President del Consell Escolar de Catalunya, en el marc del debat "Ara és demà"
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

20/03/2017, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials

17/03/2017, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Constitució de la Comissió Mixta d'Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials
 2. Intervenció del Sr. Joan Aregio, President de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

16/03/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/10/2016.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe "La gestió i impuls de les infraestructures II - Les telecomunicacions.
 3. Anàlisi i aprovació, si escau de la proposta d'índex del capítol 2 “Societat del coneixement", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Productivitat i model productiu

16/03/2017, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

27/02/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

20/02/2017, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/12/2016.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes deDuanes de la Jonquera
 3. Aprovació, si escau, de l'execució del Pressupost del CTESC 2016
 4. Aprovació, si escau, del Pla de treball del CTESC 2017
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

16/02/2017, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

16/02/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/01/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel quel es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionats de Duanes de la Jonquera
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Dissolució Col·legi Duanes La Jonquera

14/02/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions

03/02/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

31/01/2017, 13.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys

24/01/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

23/01/2017, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

19/01/2017, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/11/2016.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte decret creació Col·legi Criminòlegs
 3. Acord d'encarregar al Presidente del CTESC que sol·liciti als membres del Ple del Consell la delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte decret creació Col·legi Criminòlegs

17/01/2017, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Darrera actualització: 02/06/2023