Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2018

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2018

Executiva

19/12/2018, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

19/12/2018, 10.45, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/12/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

17/12/2018, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/11/2018.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació 3 decrets d'establiments de joc
 3. Aprovació definitiva, si escau, de l'informe "Integració de l'atenció social i sanitària"
 4. Aprovació definitiva, si escau, de l'informa "Polítiques de suport a les famílies"
 5. Aprovació, si escau, de la proposta d'Objectius i criteris d'actuació del CTESC per al 2019
 6. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC per a 2019
 7. Informació sobre modificacions pressupostàries aprovades per la Comissió Executiva
 8. Delegació en els membres de la Comissió Executiva de l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Executiva

17/12/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

13/12/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/11/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació 3 decrets d'establiments de joc
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de modificació 3 decrets d'establiments de joc

11/12/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

10/12/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

04/12/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

29/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/11/2018.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "Integració de l'atenció social i sanitària"
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "Polítiques de suport a les famílies"
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Ple

26/11/2018, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/06/2018.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya"
 4. Aprovació, si escau, de l'informe "La qualitat de l'ocupació a la indústria catalana"
 5. Aprovació, si escau, de l'informe "La productivitat i el model productiu"
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

22/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/05/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

21/11/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

20/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

16/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

15/11/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

14/11/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

13/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 05/06/2018.
 2. Anàlisi i si escau aprovació prèvia al Ple, de l'informe sobre la productivitat i el model productiu
 3. Anàlisi i si escau aprovació prèvia al Ple, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Executiva

12/11/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

12/11/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

09/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

08/11/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/10/2018.
 2. Anàlisi i aprovació prèvia al Ple, de l'informe sobre la qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

05/11/2018, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Model productiu i productivitat

31/10/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

30/10/2018, 10.30, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

29/10/2018, 12.45, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

29/10/2018, 09.30, Tercera planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

26/10/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

25/10/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 07/06/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania
 3. Anàlisi i aprovació previa, si escau, de l'informe "La qualitat de l'ocupació a la indústria catalana"
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

25/10/2018, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

24/10/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Model productiu i productivitat

23/10/2018, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

23/10/2018, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania

22/10/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

19/10/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

18/10/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

16/10/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

08/10/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Model productiu i productivitat

02/10/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

26/09/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

20/09/2018, 12.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

20/09/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

19/09/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Model productiu i productivitat

17/09/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

07/09/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

06/09/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/06/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova
  el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
 3. Proposta d'acord que sigui la Comissió Executiva, per delegació del Ple, la que aprovi, si escau la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Acord de Govern pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

04/09/2018, 10.00, 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

30/07/2018, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

26/07/2018, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

26/07/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

25/07/2018, 11.30, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

23/07/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

10/07/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

04/07/2018, 10.00, Sala annexa 1a planta

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

03/07/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

26/06/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

25/06/2018, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/04/2018.
 2. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

21/06/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

18/06/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

13/06/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

12/06/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/05/2018.
 2. Anàlisi de l'apartat 1 "La preservació del medi ambient", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 2 "La sostenibilitat del consum i la producció", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 3 "Canvi climàtic", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

11/06/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

07/06/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/05/2018.
 2. Anàlisi d l'apartat 2 "Polítiques d'ocupació", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 3 "Relacions laborals", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 5. Anàlisi de l'apartat 5 "Protecció social", del capítol 4 (Condicions de vida), de la Memòria 2017
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

05/06/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/12/2017.
 2. Anàlisi de l'apartat 2 "Preus, productivitat i costos laborals", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 3 "Infraestructures", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 5 "L'economia social", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

01/06/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

28/05/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

24/05/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/10/2017.
 2. Anàlisi de l'apartat 1: "Anàlisi del mercat de treball", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria soioeconómica i laboral de Catalunya 2017
 3. Anàlisi apartat 1 "Dinàmica demogràfica" del capítol 4 (Condicions de vida), de la Memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 2 "Salut" del capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2017
 5. Anàlisi de l'apartat 3 "Educació", dels capítol 4 (Condicions de vida) de la Memòria 2017
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

23/05/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

17/05/2018, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

15/05/2018, 12.30, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/04/2018.
 2. Anàlisi del capítol 2: "R+D+I i societat digital", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

15/05/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

14/05/2018, 12.45, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Productivitat i model productiu

14/05/2018, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

10/05/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/09/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.
 3. Proposta d'acord que sigui la Comissió Executiva, per delegació del Ple, la que aprovi, si escau la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.

08/05/2018, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

07/05/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

25/04/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Productivitat i model productiu

23/04/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

18/04/2018, 11.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

18/04/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

16/04/2018, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/12/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals del CTESC, corresponents a l'exercici 2017
 4. Canvi en la Vicepresidència del Grup Primer del CTESC
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

12/04/2018, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/12/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

12/04/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

11/04/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de Decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

10/04/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

09/04/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

05/04/2018, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

05/04/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

03/04/2018, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

21/03/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

19/03/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

16/03/2018, 13.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Productivitat i model productiu

15/03/2018, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

12/03/2018, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

01/03/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

28/02/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat

21/02/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

15/02/2018, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

14/02/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària

09/02/2018, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Darrera actualització: 04/10/2023