Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2019

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2019

Ple

18/12/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/10/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya 2018"
 4. Objectius i criteris d'actuació del CTESC 2020
 5. Proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 2020
 6. Pressupost del CTESC: generació de crèdits 1/2019 i transferència de crèdits 1/2019
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

17/12/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/06/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

16/12/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

12/12/2019, 11.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

12/12/2019, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

27/11/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

25/11/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

22/11/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

20/11/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

11/11/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

07/11/2019, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

06/11/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

29/10/2019, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

23/10/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

21/10/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/09/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

21/10/2019, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

17/10/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/10/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

16/10/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

16/10/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Executiva

15/10/2019, 12.45, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

14/10/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/09/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'AL modificació Llei canvi climàtic impost diòxid carboni
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | AL modificació Llei canvi climàtic impost diòxid carboni

11/10/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

10/10/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

07/10/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

03/10/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/09/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

02/10/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya

01/10/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

30/09/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/06/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "Treball autònom col·lectiu"
 4. Delegació en els membres de la Comissió Executiva la aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

27/09/2019, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

26/09/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/07/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme

20/09/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

19/09/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/06/2019.
 2. Anàlisi i , si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Treball autònom col·lectiu"
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

18/09/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

03/09/2019, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

24/07/2019, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

19/07/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

16/07/2019, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

15/07/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

11/07/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/05/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

10/07/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

09/07/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

05/07/2019, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

28/06/2019, 10.15, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

27/06/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/06/2019.
 2. Aprovació, si escau de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018
 3. Incorporació al Pla de treball de 2019 de l'elaboració d'un informe sobre l'anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius a sol·licitud del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
 4. Delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecete de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
 5. Cessament de la Sra. Lorena Torrró Garrido, com a membre del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per incompatibilitat per la seva condició de regidora de l'Ajuntament de Granollers
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Discussió d’actuacions prioritàries per fomentar la productivitat de l’economia catalana

26/06/2019, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

21/06/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

20/06/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/01/2019
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La conjuntura econòmica ", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Preus, costos i productivitat", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Les infraestructures a Catalunya", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 4 "El sector públic ", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 5 "L'economia social", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'addenda "Catalunya en el marc de l'estratègia Europa"del Capítol 1 de la Memòria 2018
 8. Informació de la presidència.
 9. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

18/06/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/09/2018.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La preservació del medi ambient" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "La sostenibilitat, consum i producció" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "El canvi climàtic" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

14/06/2019, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/05/2019.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Polítiques d'ocupació", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Relacions laborals", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 5 "Protecció social i inclusió social", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 5. Petició d'informe del conseller El Homrani sobre el tems de treball
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

07/06/2019, 10.00, Sala de reunions 3a planta

Ple

03/06/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/03/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2018
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

30/05/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/03/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Anàlisi i aprovacio, si escau, de l'apartat 1 "Anàlisi del mercat de treball", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovacio, si escau, de l'apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "Dinàmica demogràfica", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Salut", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Educació", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 4 "Habitatge", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà

28/05/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

16/05/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/03/2019.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 "Societat del coneixement" de la Memòria 2018
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

03/05/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

29/04/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

26/04/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

09/04/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

29/03/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

27/03/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

25/03/2019, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

22/03/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

18/03/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/01/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils
 5. Aprovació, si escau, la proposta de pressupost del Consell 2019
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

15/03/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 29/11/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

14/03/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/11/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

13/03/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

12/03/2019, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

12/03/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

06/03/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

04/03/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

26/02/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

22/01/2019, 10.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

21/01/2019, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

18/01/2019, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/12/2018.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

17/01/2019, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/12/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

17/01/2019, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

15/01/2019, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Darrera actualització: 13/06/2024