Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2020

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2020

Grup de treball | La inversió a Catalunya

28/12/2020, 10.00, telemàtica, amb connexió mitjançant Zoom

Ple

23/12/2020, 12.45, Telemàtica-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de les propostes d'acta de les reunions del dia 30/11/2020.
 2. Presentació i votació de les persones proposades pel Govern per ocupar la Presidència i la Secretaria Executiva del CTESC
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

18/12/2020, 12.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

16/12/2020, 11.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

02/12/2020, 11.30, Telemàtica-Zoom

Ple

30/11/2020, 12.45, telemàtica, amb connexió mitjançant Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/11/2020.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

30/11/2020, 12.30, VIRTUAL - ZOOM

 1. Presa de possessió del membres del CTESC
 2. Informació de la presidència.
 3. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

26/11/2020, 10.00, telemàtica, amb connexió mitjançant Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/09/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

24/11/2020, 10.00, telemàtica, amb connexió mitjançant Zoom

Executiva

23/11/2020, 12.45, Telemàtica - Zoom

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

19/11/2020, 10.00, Telemàtica - Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/06/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte d'Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Proposta d’Acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

18/11/2020, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Proposta d’Acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030

17/11/2020, 10.00, Telemàtica - Zoom

Grup de treball | Projecte d'Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables

16/11/2020, 10.00, Telemàtica - Zoom

Grup de treball | La inversió a Catalunya

12/11/2020, 09.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

11/11/2020, 12.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

04/11/2020, 11.30, Telemàtica-Zoom

Ple

02/11/2020, 12.45, SEMI PRESENCIAL Sala de reunions de la 3a planta/ ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/09/2020.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 3. Aprovació, si escau, de l'informe sobre el teball autònom a Catalunya 2019
 4. Aprovació, si escau, de l’anàlisi monogràfica sobre l’impacte de la Covid-19 en el treball autònom
 5. Aprovació, si escau, de la inclusió en el Pla de treball d'un informe sobre el sector Salut i social a Catalunya, la seva importancia econòmica.
 6. Informació sobre la transferència de crèdits 1/2020 del pressupost del CTESC 2020
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

30/10/2020, 10.00, SEMI PRESENCIAL Sala de reunions de la 3a planta/ ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/07/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 3. Aprovació prèvia al Ple de l'informe sobre el treball autònom a Catalunya 2019
 4. Aprovaciò prèvia al Ple de l’anàlisi monogràfica sobre l’impacte de la Covid-19 en el treball autònom
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

28/10/2020, 10.00, Telemàtica - Zoom

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

20/10/2020, 11.30, Telemàtica-Zoom

Executiva

19/10/2020, 12.00, Semipresencial: Sala de reunions de la 3a planta- Zoom

Grup de treball | Inversió pública a Catalunya

15/10/2020, 10.00, telemàtica, amb connexió mitjançant Zoom

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

07/10/2020, 11.30, VIRTUAL - ZOOM

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

05/10/2020, 12.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

30/09/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta - Virtual

Ple

23/09/2020, 12.45, Virtual-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/07/2020.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

22/09/2020, 10.00, Telemàtica - Zoom

Polítiques Sectorials

21/09/2020, 10.00, Semi-presencial-zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/06/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya

17/09/2020, 10.00, Virtual- Zoom

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

08/09/2020, 09.30, Telemàtica-Zoom

Executiva

23/07/2020, 10.00, ZOOM

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

22/07/2020, 12.00, ZOOM

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

21/07/2020, 10.00, ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/06/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva
 3. Acord de demanar als membres del Ple la delegació de vot en la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Reglament de loteria col·lectiva
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

20/07/2020, 09.30, Zoom

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

09/07/2020, 11.30, SEMIPRESENCIAL-ZOOM

Ple

02/07/2020, 10.00, VIRTUAL - ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/01/2020.
 2. Aprovació, si escau, del Comptes anuals del CTESC 2019
 3. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Dret a l'habitatge

01/07/2020, 11.30, SEMIPRESENCIAL-ZOOM-Sala reunions 3a planta

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible

30/06/2020, 12.00, A DETERMINAR

Executiva

29/06/2020, 10.00, PRESENCIAL Sala planta tercera- també ZOOM

Grup de treball | Dret a l'habitatge

25/06/2020, 11.30, SEMI-PRESENCIAL: Planta tercera CTESC - Zoom

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

23/06/2020, 10.00, VIRTUAL - ZOOM

Grup de treball | Dret a l'habitatge

19/06/2020, 11.30, VIRTUAL - ZOOM

Executiva

15/06/2020, 12.45, A CONFIRMAR

Grup de treball | Dret a l'habitatge

12/06/2020, 11.00, VIRTUAL

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

11/06/2020, 10.00, A CONFIRMAR

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/06/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 5"Sostenibilitat ambiental" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

10/06/2020, 10.00, A CONFIRMAR

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/01/2020.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 3 " Mercat de treball" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 4 "Condicions de vida" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025

09/06/2020, 10.00, A CONFIRMAR

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

08/06/2020, 10.00, SEMI-PRESENCIAL: Planta tercera CTESC - Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/01/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
 3. Anàlisi i aprovació, si escau del capítol 1 " L'economia a Catalunya" de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Executiva

04/06/2020, 12.00, PRESENCIAL Sala planta tercera- també ZOOM

Polítiques Sectorials

03/06/2020, 10.00, SEMI-PRESENCIAL: Planta tercera CTESC - Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/01/2020.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capíto 2 " R+D+I i societat digital de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
 3. Anàlisi de l'afectació sectorial a Catalunya per la situació derivada de la Covid-19
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Dret a l'habitatge

02/06/2020, 11.30, VIRTUAL

Grup de treball | Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

02/06/2020, 10.00, SEMI-PRESENCIAL: Planta tercera CTESC - Zoom

Grup de treball | Dret a l'habitatge

22/05/2020, 11.00, VIRTUAL

Executiva

21/05/2020, 11.00, Sala de Plens

Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge

25/02/2020, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

20/02/2020, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

04/02/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

29/01/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

27/01/2020, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

23/01/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/01/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Dret a l'habitatge

22/01/2020, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

17/01/2020, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

17/01/2020, 11.00, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/01/2020.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
 3. Delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/01/2020, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/01/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

15/01/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

14/01/2020, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

13/01/2020, 09.00, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/12/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el PD concertació territorial SOC
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

10/01/2020, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/10/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

09/01/2020, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/12/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el PD concertació territorial SOC
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

08/01/2020, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/10/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial

08/01/2020, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020

07/01/2020, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

07/01/2020, 09.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Darrera actualització: 15/04/2024