Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2021

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2021

Grup de treball | Decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de Catalunya

30/12/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

20/12/2021, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/11/2021.
 2. Aprovació, si escau, de l'inici del procés d'estabilització de part de la plantilla.
 3. Canvi, si escau, de la precedència entre les vicepresidències del CTESC.
 4. Presentació de l'informe definitiu de Control Financer 2020.
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Compareixença de la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Sra. Conchita Peña.
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

15/12/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

13/12/2021, 12.00, Telemàtica-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

01/12/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens_Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

30/11/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

23/11/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

12/11/2021, 10.30, Confraria de Pescadors de Vilanova

Ple

10/11/2021, 13.00, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/10/2021.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost del CTESC 2022
 4. Aprovació, si escau, dels Objectius i criteris d’actuació 2022
 5. Aprovació, si escau, del Pla de treball 2022
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

10/11/2021, 10.00, Sala de renions 3a planta-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

09/11/2021, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/10/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022

05/11/2021, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

22/10/2021, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

18/10/2021, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/09/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya".
 3. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

15/10/2021, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/06/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

05/10/2021, 15.30, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

05/10/2021, 12.30, Presencial-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

28/09/2021, 12.00, Presencial-Zoom

Executiva

27/09/2021, 13.00, Presencial-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

15/09/2021, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

13/09/2021, 12.45, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/06/2021.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "Transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible".
 3. Aprovació, si escau, del document "Contaminació i canvi climàtic a la mar Mediterrànea".
 4. Aprovar, si escau, que el CTESC sigui signant de la DECLARACIÓ DE BARCELONA SOBRE LES POLÍTIQUES DE TEMPS.
 5. Nou document de la LOPD - Cessió d'imatge dels consellers i conselleres del CTESC.
 6. Resultats DAFO
 7. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 8. Compareixença de la Sra. Julia Sánchez-Valverde, vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

09/09/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

27/07/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Executiva

26/07/2021, 13.00, Telemàtica-Teams

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

22/07/2021, 11.00, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/06/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

28/06/2021, 12.45, Telemàtica-Teams_presencial

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/05/2021.
 2. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Aprovació de l'informe "El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius"
 4. Aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2020
 5. Aprovació, si escau, de l'Informe de Gestió del CTESC 2020
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

22/06/2021, 12.00, Telemàtica-Zoom

Executiva

21/06/2021, 09.30, Telemàtica-Teams

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

17/06/2021, 12.00, Telemàtica

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

17/06/2021, 09.30, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/01/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 5"Sostenibilitat ambiental" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020.
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Pla Director d'Infraestructures de l'àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Pla Director d'Infraestructures de l'àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

15/06/2021, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Mercat de Treball i Polítiques Socials

10/06/2021, 10.00, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/05/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 4 "Condicions de vida" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 (apartat "Habitatge"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 3 " Mercat de treball" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 (apartats "Polítiques d'Ocupació", "Relacions Laborals" i "Prevenció de Riscos i Sinistralitat Laboral".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

03/06/2021, 10.00, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 07/04/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau del capítol 1 " L'economia a Catalunya" de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

31/05/2021, 12.00, Telemàtica

Mercat de Treball i Polítiques Socials

27/05/2021, 10.00, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 29/04/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 3 " Mercat de treball" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 4 "Condicions de vida" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

19/05/2021, 11.30, Telemàtica

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

14/05/2021, 11.30, Telemàtica

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

05/05/2021, 11.30, Telemàtica

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

03/05/2021, 16.30, Telemàtica

Ple

03/05/2021, 11.00, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/04/2021.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "El dret a l'habitatge"
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del procediment extraordinari de delegació de vot del Ple en la Comissió Executiva”
 5. Compareixença de la Sra. Anna Simó i Castelló, presidenta del Consell Escolar de Catalunya (CEC).
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

30/04/2021, 11.00, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/03/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2, R+D+I i societat digital de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

29/04/2021, 11.30, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/04/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe El dret a l'habitatge
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

28/04/2021, 12.30, Telemàtica

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària

28/04/2021, 10.00, Telemàtica

Executiva

19/04/2021, 12.00, Telemàtica-Teams

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

16/04/2021, 12.00, Telemàtica-Zoom

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/04/2021, 09.30, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/02/2021.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe El dret a l'habitatge.
  En groc es troben totes les actualitzacions que hem fet del document a partir de la normativa més recent i de dades disponibles del 2020. També es troba en groc la recomanació adaptada per l’equip tècnic a proposta d’UGT sobre regulació de lloguer privat.
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme.
 4. Acord de demanar als membres del Ple la delegació de vot en la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

14/04/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme

13/04/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Ple

12/04/2021, 12.45, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/03/2021.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation
 3. Inici del procés de definició del DAFO del CTESC. Enquesta.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

08/04/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

07/04/2021, 10.00, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/10/2020.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

26/03/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | La inversió a Catalunya

24/03/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

18/03/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | La inversió a Catalunya

17/03/2021, 10.30, Telemàtica-Zoom

Ple

15/03/2021, 12.45, Telemàtica-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/01/2021.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima.
 3. Comunicació al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda sobre l’interès del CTESC de ser informat sobre la coordinació i el desenvolupament a Catalunya dels projectes a finançar pels fons europeus Next Generation UE.
 4. Informació sobre el manteniment ofimàtic de la sala de plens.
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

12/03/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

11/03/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Polítiques Sectorials

11/03/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/11/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

09/03/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

04/03/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | La inversió a Catalunya

02/03/2021, 16.00, Telemàtica-Zoom

Executiva

01/03/2021, 12.00, Telemàtica-Zoom

Mercat de Treball i Polítiques Socials

25/02/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/06/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret equipaments comunitaris
 3. Acord de demanar als membres del Ple la delegació de vot en la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

24/02/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Decret equipaments comunitaris

23/02/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

18/02/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | La inversió a Catalunya

03/02/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Executiva

25/01/2021, 12.00, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

20/01/2021, 11.30, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

19/01/2021, 10.00, Telemàtica-Zoom

Ple

18/01/2021, 12.45, VIRTUAL - ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/12/2020.
 2. Designació dels membres de la Comissió Executiva del Consell, d'acord amb l'article 8.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 3. Designació dels vicepresidents o vicepresidentes del Consell, d'acord amb l'article 4.3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret Taula Social del Canvi Climàtic
 5. Objectius i criteris d'actuació del CTESC 2021
 6. Proposta del calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 2021
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

15/01/2021, 10.00, VIRTUAL - ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/11/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret Taula Social del Canvi Climàtic
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

14/01/2021, 11.30, VIRTUAL - ZOOM

Grup de treball | Projecte de decret Taula Social del Canvi Climàtic

12/01/2021, VIRTUAL - ZOOM

Darrera actualització: 19/04/2024