Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2023

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2023

Grup de treball | Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya

30/03/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

27/03/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/03/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 5. Aprovació, si escau, de l'informe "El sector cultural a Catalunya".
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

23/03/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

23/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

22/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

21/03/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties

21/03/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/03/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 3. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "El sector cultural a Catalunya".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

14/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

02/03/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/02/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta d’escrit a la consellera de la Presidència i al conseller d’Empresa i Treball sobre l’Avantprojecte de llei d’elaboració de disposicions normatives.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

01/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

28/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

27/02/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/02/2023.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "Per una mobilitat més intel·ligent i sostenible als centres de treball".
 3. Informació sobre temes de personal del CTESC.
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 5. Aprovació, si escau, d'un posicionament del CTESC sobre el Projecte de llei d'elaboració normativa pel que fa al dictamen de CTESC.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

22/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

22/02/2023, 10.30, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

16/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

16/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 01/12/2022.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

13/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

09/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya.

07/02/2023, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

06/02/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/01/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

02/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

02/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/01/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

01/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya

31/01/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

31/01/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

25/01/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

18/01/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

16/01/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/12/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús..


 3. Informe anual d'activitats del CTESC.
 4. Execució del pressupost del CTESC 2022.
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Executiva

13/01/2023, 09.00, Ajuntament de Reus, Plaça del Mercadal, 1

Polítiques Sectorials

12/01/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/12/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

11/01/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

10/01/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Darrera actualització: 30/03/2023