Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2023

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2023

Ple

22/12/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/12/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

21/12/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/12/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

20/12/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

18/12/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/10/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei per a la modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta del Pla de treball 2024
 5. Aprovació, si escau, del Calendari de Reunions 2024
 6. Aprovació, si escau, dels Objectius i criteris d'actuació 2024
 7. Aprovació, si escau, de les Bases d'execució del pressupost 2024
 8. Canvi, si escau, precedència entre les vicepresidències del CTESC amb efectes 1 de gener
 9. Aprovació, si escau, la implantació del sistema intern d'informació
 10. Informació i organització CTESC
 11. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 12. Informació de la presidència.
 13. Presentació de l'Observatori de Previsió Social
 14. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

14/12/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/10/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

14/12/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/09/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei per a la modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

13/12/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits

12/12/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Avantprojecte de llei per a la modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

12/12/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

04/12/2023, 12.45, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

30/11/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/11/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

28/11/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

22/11/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

13/11/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

09/11/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Mercat de Treball i Polítiques Socials

09/11/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/09/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment de reconeixement i renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

08/11/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment de reconeixement i renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

07/11/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

24/10/2023, 12.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

23/10/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/09/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells.
 3. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

19/10/2023, 12.30, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/09/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

17/10/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

11/10/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

02/10/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”.

28/09/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

28/09/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/09/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

26/09/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/06/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers.
 4. Aprovació, si escau, l'informe “La situació del treball autònom a Catalunya 2022"
 5. Aprovació. si escau, la Carta fundacional de la Red de la Mediterrània
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

26/09/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

21/09/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/07/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

21/09/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/06/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.
 3. Aprovació de la persona ponent de l'estudi "La Generació Z a Catalunya"
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers

19/09/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

19/09/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

18/09/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe sobre “com fer efectiva l’ocupabilitat al llarg de la vida”.

14/09/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

14/09/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/05/2023.
 2. Aprovació, si escau, l'informe “La situació del treball autònom a Catalunya 2022".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe “La situació del treball autònom a Catalunya"

26/07/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe “La situació del treball autònom a Catalunya"

20/07/2023, 13.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe Sector de la Salut: atenció primària i comunitària

19/07/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Executiva

10/07/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

06/07/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/05/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'artesania alimentària.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe Sector de la Salut: atenció primària i comunitària

05/07/2023, 10.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret sobre l'artesania alimentària

04/07/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe treball autònom

29/06/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

28/06/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/04/2023.
 2. Aprovació i tramesa al Govern, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2022.
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals 2022.
 4. Aprovació, si escau, de nomenaments per la Comissió executiva
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Executiva

26/06/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

23/06/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

15/06/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/02/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capitol V. Sostenibilitat ambiental. *Apartat 1 "Preservació medi ambient". *Apartat 2 "Sostenibilitat consum". *Apartat 3 "Canvi climàtic".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

08/06/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/05/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III Mercat de Treball: apartat 2 "Polítiques d'Ocupació", apartat 3 "Relacions Laborals", apartat 3 "Prevenció de Riscos"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV Condicions de vida: apartat 2 "Salut", apartat 3 "Educació", apartat 4 "Habitatge", apartat 5 "Inclusió i Protecció Social".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya

06/06/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

29/05/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

25/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/04/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capitol I. L'economia a Catalunya: apartat 1 "Conjuntura Econòmica", apartat 2 "L’Evolució dels preus i dels costos laborals a Catalunya", apartat 3 "Les infraestructures de transport a Catalunya", apartat 5 "Economia social".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

24/05/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

18/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/04/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III. Mercat de treball. Apartat I - Anàlisi del mercat de treball.
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol IV. Condicions de vida. Apartat I - Dinàmica demogràfica.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

11/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 R+D+I i societat digital, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2022.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

24/04/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/03/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, del tancament de comptes 2022.
 4. Aprovació, si escau, de l'Informe de gestió 2022.
 5. Informar de la memòria anual de cada Comissió de treball 2022.
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

20/04/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya

18/04/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

17/04/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

13/04/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/03/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

11/04/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya

30/03/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

27/03/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/03/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 5. Aprovació, si escau, de l'informe "El sector cultural a Catalunya".
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

23/03/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

23/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

22/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

21/03/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties

21/03/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/03/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/02/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 3. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "El sector cultural a Catalunya".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

14/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

02/03/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/02/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta d’escrit a la consellera de la Presidència i al conseller d’Empresa i Treball sobre l’Avantprojecte de llei d’elaboració de disposicions normatives.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

01/03/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

28/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

27/02/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/02/2023.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe "Per una mobilitat més intel·ligent i sostenible als centres de treball".
 3. Informació sobre temes de personal del CTESC.
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 5. Aprovació, si escau, d'un posicionament del CTESC sobre el Projecte de llei d'elaboració normativa pel que fa al dictamen de CTESC.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

22/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

22/02/2023, 10.30, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

16/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

16/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 01/12/2022.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

13/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

09/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya.

07/02/2023, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

06/02/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/01/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

02/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

02/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/01/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

01/02/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya

31/01/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

31/01/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

25/01/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

18/01/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

16/01/2023, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/12/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús..


 3. Informe anual d'activitats del CTESC.
 4. Execució del pressupost del CTESC 2022.
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Executiva

13/01/2023, 09.00, Ajuntament de Reus, Plaça del Mercadal, 1

Polítiques Sectorials

12/01/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/12/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

11/01/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

10/01/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Darrera actualització: 17/05/2024