Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2024

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2024

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

16/07/2024, 16.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe "La situació del treball autònom a Catalunya 2023"

11/07/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

08/07/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

04/07/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/06/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

04/07/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/06/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

02/07/2024, 12.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

02/07/2024, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

27/06/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/05/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2023.
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals 2023
 4. Aprovació, si escau, d'una Oferta d'Ocupació Pública
 5. Vist-i-plau, si escau, de la Relació de Llocs de Treball 2024
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Executiva

25/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

20/06/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/06/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

20/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/04/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 1"Preservació del Medi Ambient"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 2 "Consum i producció sostenibles"
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 3 "Emergència climàtica"
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones

18/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

13/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/05/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 2 "Polítiques d'ocupació"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 3 "Relacions Laborals"
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral"
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 2 “Salut”
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 3 "Educació, formació i qualificació professional"
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 4 "Habitatge"
 8. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 5 "Inclusió i protecció social"
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Executiva

10/06/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

06/06/2024, 13.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/05/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, aprovats pel Decret 269/2016, de 5 de juliol.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

06/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/03/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol I sobre L'Economia a Catalunya: Apartat 1 "Conjuntura Econòmica"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol I sobre L'Economia a Catalunya: Apartat 2 "L'Evolució dels preus dels costos laborals a Catalunya"
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol I sobre L'Economia a Catalunya: Apartat 3 "Les infraestructures de transport a Catalunya"
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol I sobre L'Economia a Catalunya: Apartat 5 "Economia social"
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, aprovats pel Decret 269/2016, de 5 de juliol

04/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

30/05/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/05/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre Mercat de Treball: apartat 1 "Anàlisi del Mercat de Treball"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre condicions de vida: apartat 1"Dinàmica Demogràfica"
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya

22/05/2024, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

21/05/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 29/04/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d'organització més representativa.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa.
 5. Capítol II sobre RDI i societat digital
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

16/05/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/12/2023
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d'organització més representativa.
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa.
 4. Capítol II sobre RDI i societat digital
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/05/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/04/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d'organització més representativa

14/05/2024, 13.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa

14/05/2024, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030

14/05/2024, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

29/04/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/04/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

25/04/2024, 10.30, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/04/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

23/04/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

22/04/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/03/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere.
 4. Informació de la formulació de comptes 2023
 5. Aprovació, si escau, de l'Informe de gestió 2023
 6. Informar de la memòria anual de cada Comissió de treball (11.7.c Decret 43/2007)
 7. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 8. Informació de la presidència.
 9. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

18/04/2024, 13.30, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del 29/02/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 07/03/2024.
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes.
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere.
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe sobre "Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya"

18/04/2024, 11.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

16/04/2024, 11.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

16/04/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

15/04/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

11/04/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/06/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya

09/04/2024, 10.00, Sala de reunions annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe sobre "La situació del treball autònom a Catalunya 2023"

04/04/2024, 12.00, Sala de reunions annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

20/03/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

18/03/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/03/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

14/03/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/12/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

13/03/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals

12/03/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

11/03/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/02/2024.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret sobre el règim lingüístic del sistema educatiu.
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "El sector salut a Catalunya"
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

07/03/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret sobre el règim lingüístic del sistema educatiu.
 2. Anàlisi i , si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "El sector salut a Catalunya"
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

06/03/2024, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Decret sobre el règim lingüístic del sistema educatiu

05/03/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

04/03/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

29/02/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/11/2023.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

28/02/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

27/02/2024, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta

Ple

26/02/2024, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/12/2023.
 2. Informe anual d'activitats del CTESC
 3. Aprovació, si escau, d'una Oferta d'Ocupació Pública
 4. Informació sobre l'actualització del logo de CTESC
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

14/02/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

13/02/2024, 10.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

12/02/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

07/02/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida”

31/01/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

25/01/2024, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | Informe "Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida"

24/01/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

17/01/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

15/01/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe sobre "joves i subocupació"

10/01/2024, 12.30, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Informe “El sector de la Salut a Catalunya”

10/01/2024, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Darrera actualització: 15/07/2024