Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

Executiva

29/05/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

25/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/04/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capitol I. L'economia a Catalunya: apartat 1 "Conjuntura Econòmica", apartat 2 "L’Evolució dels preus i dels costos laborals a Catalunya", apartat 3 "Les infraestructures de transport a Catalunya", apartat 5 "Economia social".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

24/05/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

18/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/04/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III. Mercat de treball. Apartat I - Anàlisi del mercat de treball.
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol IV. Condicions de vida. Apartat I - Dinàmica demogràfica.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

11/05/2023, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2023.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 R+D+I i societat digital, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2022.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Ple

24/04/2023, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/03/2023.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, del tancament de comptes 2022.
 4. Aprovació, si escau, de l'Informe de gestió 2022.
 5. Informar de la memòria anual de cada Comissió de treball 2022.
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Darrera actualització: 02/06/2023