Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

Mercat de Treball i Polítiques Socials

20/06/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/06/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

20/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/04/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 1"Preservació del Medi Ambient"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 2 "Consum i producció sostenibles"
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol V sobre Sostenibilitat ambiental, Apartat 3 "Emergència climàtica"
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones

18/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

Mercat de Treball i Polítiques Socials

13/06/2024, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/05/2024.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 2 "Polítiques d'ocupació"
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 3 "Relacions Laborals"
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III sobre el Mercat de Treball: Apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral"
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 2 “Salut”
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 3 "Educació, formació i qualificació professional"
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 4 "Habitatge"
 8. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol IV sobre Condicions de vida: Apartat 5 "Inclusió i protecció social"
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Executiva

10/06/2024, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

06/06/2024, 13.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/05/2024.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, aprovats pel Decret 269/2016, de 5 de juliol.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Darrera actualització: 20/06/2024