Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

28/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

27/09/2022, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/09/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

22/09/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/09/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

21/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc

20/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

19/09/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/06/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
 4. Anàlisi i, si escau, aprovació de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya".
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Darrera actualització: 30/09/2022