Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Notes de premsa > 2020

Notes de premsa

Comunicacions emeses per l'Àrea de Comunicació.

2020

Nota de premsa

El Ple aprova la proposta dels consellers d’Economia i de Treball sobre els càrrecs de president i secretària executiva del CTESC PDF
23/12/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el projecte d'ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables PDF
24/11/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre la Proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 PDF
24/11/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre desenvolupament parcial de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern PDF
03/11/2020

Nota de premsa

Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya i informe especial dels efectes de la COVID-19 sobre el treball autònom PDF
02/11/2020

Nota de premsa

La responsabilitat social de les empreses: una estratègia empresarial i organitzacional cap a una economia verda PDF
05/10/2020

Nota de premsa

El CTESC recomana aprofitar l’enfortiment de les tasques preventives laborals relacionades amb la COVID per reforçar la seguretat i salut per qualsevol altre risc laboral PDF
30/09/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de la ciència de Catalunya PDF
28/09/2020

Nota de premsa

El CTESC defensa mantenir les inversions públiques per fer una transició econòmica verda PDF
28/08/2020

Nota de premsa

Augmenten les llars unipersonals i monoparentals mentre que les formades per parelles es redueixen PDF
28/08/2020

Nota de premsa

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019 PDF
29/07/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el Projecte de Reglament de la loteria col·lectiva PDF
23/07/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) PDF
16/06/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el Pla director de mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2020-2025 PDF
16/06/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar PDF
27/01/2020

Nota de premsa

Informe sobre el treball autònom col·lectiu PDF
17/01/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el desplegament de la Llei de la renda garantida de ciutadania PDF
17/01/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el desplegament de la Llei del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya PDF
14/01/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el Reglament de les organitzacions professionals agroalimentàries PDF
14/01/2020

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat PDF
14/01/2020

Darrera actualització: 22/11/2022