Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Notes de premsa > 2022

Notes de premsa

Comunicacions emeses per l'Àrea de Comunicació.

2022

Nota de premsa

Dictamen sobre el desplegament de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes PDF
19/12/2022

Nota de premsa

Aprovats dos dictàmens sobre aigua: Programa i decret de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 PDF
12/12/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic PDF
01/12/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre el desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació PDF
28/11/2022

Nota de premsa

El CTESC sol·licita dictaminar la Proposta d'ordre de convocatòria de les eleccions a les cambres de comerç PDF
07/11/2022

Nota de premsa

Reunió del CTESC amb la vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés PDF
27/10/2022

Nota de premsa

Conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona PDF
25/10/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 PDF
24/10/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre el Pla d'habitatge de Catalunya PDF
10/10/2022

Nota de premsa

El CTESC recomana el restabliment dels ajuts als autònoms per a la contractació de joves dins del programa de Garantia juvenil PDF
30/09/2022

Nota de premsa

Manifest unitari dels consells econòmics i socials del Mediterrani PDF
29/09/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre modificació del catàleg de jocs i apostes i dels reglaments de màquines recreatives i d'atzar, i de salons recreatius i de joc PDF
27/09/2022

Nota de premsa

Aprovats avui pel Ple del CTESC dos dictàmens PDF
19/09/2022

Nota de premsa

Llançament de la Jornada Internacional Salvem el Mediterrani PDF
08/09/2022

Nota de premsa

La insuficient despesa pública en educació condiciona la resposta als reptes que planteja PDF
01/09/2022

Nota de premsa

El CTESC recomana esmerçar recursos per millorar la participació de la població adulta en activitats d'aprenentatge permanent PDF
29/08/2022

Nota de premsa

El CTESC recomana a les empreses i administracions estar atentes a l'aparició i l'evolució de les noves tecnologies digitals i no desaprofitar els seus avantatges PDF
26/08/2022

Nota de premsa

Es van sumant factors de risc per a la recuperació econòmica i el benestar de les persones PDF
25/07/2022

Nota de premsa

El CTESC dona suport al marc temporal del document, atès el context incert i complicat i per donar resposta a necessitats sobrevingudes amb canvis de rumb imprevisibles PDF
18/07/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre modificació del Consell Català de l'Alimentació PDF
27/06/2022

Nota de premsa

Els consells econòmics i socials, peça imprescindible per acordar les mesures necessàries en les actuals crisis PDF
17/06/2022

Nota de premsa

El CTESC vol que el Codi d'accessibilitat afronti els obstacles en l'accés a l'assistència sanitària, l'educació, el treball, les activitats recreatives i a la participació en la vida política PDF
22/05/2022

Nota de premsa

El CTESC celebra el 20è aniversari amb un acte institucional al Palau de la Generalitat PDF
16/05/2022

Nota de premsa

Presentació de l'informe del CES d'Espanya “La gobernanza económica de la Unión Europea: los efectos de la pandemia” i de l'informe del CTESC “La política de millora de la regulació a Catalunya” PDF
10/05/2022

Nota de premsa

Celebrada la reunió anual dels consells econòmics i socials de l'Estat a Santiago de Compostela PDF
01/04/2022

Nota de premsa

Reunió anual dels consells econòmics i socials de l'Estat PDF
29/03/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre el Reglament de la llei de facilitació econòmica PDF
15/03/2022

Nota de premsa

El CTESC ha aprovat dos dictàmens en l'àmbit de la utilització dels àrids reciclats i de la producció agroalimentària ecològica PDF
28/02/2022

Nota de premsa

Aprovat el Dictamen sobre el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 PDF
21/02/2022

Nota de premsa

Seminari web sobre desocupació juvenil PDF
16/02/2022

Nota de premsa

Dictamen sobre la revisió del Pla cartogràfic de Catalunya PDF
24/01/2022

Nota de premsa

El CTESC destaca que el nou sistema facilitarà una activació més ràpida dels serveis de salvament marítim PDF
10/01/2022

Darrera actualització: 29/04/2024