Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Eines > Entitats i iniciatives > Catalanes

Entitats i iniciatives

Enllaços amb les entitats i iniciatives més rellevants

Catalanes

 • 4a edició de l’Enquesta sobre la interlocució entre la direcció i la plantilla en la planificació, l’execució i el seguiment de les accions de responsabilitat social corporatives - Consell de Relacions Laborals
  4a edició de l’enquesta per ajudar a conèixer en quin punt es troba la interlocució entre la direcció i la plantilla en la planificació, l’execució i el seguiment de les accions de responsabilitat social corporatives.
 • Acords voluntaris - Compromís amb la reducció CO2 - Generalitat de Catalunya
  El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya es va posar en marxa a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Mitjançant un Acord, les organitzacions que s’hi adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH.
 • Agència d'Energia de Barcelona

  L’Agència Local d’Energia de Barcelona té la missió d’impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental. El web comprèn un observatori de l'energia, utilitats, un apartat d'actualitat i documentació, entre d'altres.

 • Agència de Residus de Catalunya
  Els principals objectius de l'Agència de Residus de Catalunya són: promoure la minimització de residus i llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig, la recuperació d'espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminats, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i protegir el medi ambient.
 • Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible - Generalitat de Catalunya
  L'Agenda és un pla d'acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat, amb 17 objectius i 169 metes.
 • AireCat - Generalitat de Catalunya
  AireCat és l’aplicació oficial de la Generalitat de Catalunya que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya.
 • Alimentació Sostenible - Ajuntament de Barcelona
  Els aliments que consumim, d’on venen? Són de proximitat? Ecològics? Alimentació Sostenible és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que mostra diversos punts de venda on trobar productes de proximitat, ecològics, i que repercuteixen positivament en el territori.
 • Ambientech

  Ambientech és un portal educatiu que pretén difondre i facilitar l'aprenentatge de les Ciències, la Tecnologia i el Medi Ambient als alumnes de l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. El programa uneix les ciències i el medi ambient i vol conscienciar l'alumnat perquè assumeixi actituds de responsabilitat amb el medi ambient.

 • Calcula la teva petjada hídrica - Generalitat de Catalunya
 • Càpsules energètiques: servei de divulgació de bones pràctiques a la indústria - Institut Català d'Energia
  Les càpsules energètiques són materials que l’ICAEN posa a disposició de tots els responsables energètics de plantes industrials per tal que puguin dur a terme les seves pròpies campanyes de conscienciació.
 • Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat - TecnoCampus
  L'economia circular és un nou model de producció i consum que assegura un creixement sostenible en el temps. La Càtedra vol esdevenir un referent en docència, recerca i transferència de coneixement per donar resposta als reptes que es plantegen en matèria d'economia circular i empoderar els agents del canvi, esdevenint un catalitzador d'impacte per al territori des de una perspectiva d'actuació local.
 • Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat - Esade
  La càtedra té per objectiu oferir eines teòriques i pràctiques, a través de formació i assessoria, que contribueixin a transformar la societat per tal de fer-la més justa i sostenible mitjançant organitzacions i dirigents amb voluntat i vocació de lideratge.
 • Càtedra UB Repsol en Transició Energètica
  La càtedra té com a objectius essencials la promoció de tot un conjunt d’activitats de docència, recerca i divulgació centrades en la recuperació i aprofitament de CO2 per disminuir l’impacte del canvi climàtic.
 • Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
  La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, creada a la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1996, és una organització dedicada a promoure un sistema integrat de formació, informació i documentació en ciència de l'aigua, enginyeria i recursos tecnològics per a la sostenibilitat. La Càtedra articula i facilita la col·laboració entre diferents institucions d'Europa, Amèrica Llatina i el Carib, centrades en la transferència del coneixement i de bones pràctiques en desenvolupament humà sostenible.
 • Càtedra Universitat-Empresa per a la Integració Laboral de persones amb discapacitats - UB
 • Centre en Resiliència Climàtica
  El Centre en Resiliència Climàtica  (CRC) té l'objectiu d'impulsar la recerca i la innovació en l’adaptació a l’emergència climàtica, tot cercant solucions transformadores orientades cap al desenvolupament sostenible i la digitalització. El centre pretén impulsar i contribuir a l’aplicació de l’Estratègia catalana, espanyola i europea  d’Adaptació al Canvi Climàtic, treballant també en el desplegament de l’Agenda 2030 de l’ONU i el Green Deal de la Unió Europea a Catalunya.
 • Centre per la sostenibilitat territorial
  El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) és una associació que promou una nova cultura del territori. L’associació aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del territori, professorat i investigadors universitaris, agents econòmics i professionals, i ciutadania.
 • Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES)

  CIES és una organització fundada el 1992 a la ciutat de Barcelona per un grup de destacats acadèmics de les ciències econòmiques, socials i jurídiques. La seva missió és ajudar les organitzacions a crear valor econòmic i social mitjançant la facilitació d'eines productives, eficients i rendibles.

 • Cercador d'actuacions responsables - Diputació de Barcelona
 • Cercador Icaen - Institut Català d'Energia
  El cercador Icaen és una eina que recull projectes d’estalvi i eficiència energètica desenvolupats amb èxit i també activitats i recursos pedagògics per sensibilitzar i fer difusió del bon ús de l’energia en l’àmbit educatiu.
 • Circular Economy Hotspot Catalonia 2020 - Departament de Territori i Sostenibilitat
  La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria per a empreses, organitzacions o centres tecnològics que vulguin presentar les seves solucions i desenvolupaments tecnològics al Circular Economy Hotspot Catalonia 2020. Inscripcions fins al 28 de febrer
   
 • Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya
  El Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) és un ens que té per finalitat impulsar l'àmbit de l'energia eficient a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents d’àmbits com el tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci.
 • Concurs Idees innovadores per a reptes socials - Xarxa d'innovació social del Vallès
 • Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible - Generalitat de Catalunya
  El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) és l'òrgan d'assessorament estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat, tasca que desenvolupa a través de la consulta i la participació d'experts i de la societat civil.
 • Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona - CILMA
 • CREAF (Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals)
  El CREAF (Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals) és un centre públic de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global que té per objectiu contribuir al coneixement sobre conservació i gestió del medi ambient i el territori, a més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local, regional i global. Alhora, vol ser un pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i fomentar la sensibilització dins el seu àmbit d'actuació.
 • Creating
  Creating treballa per crear i desenvolupar serveis innovadors per a la implantació d'estratègies de comunicació i diàleg dels stakeholders, utilitzant les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
 • Cuidem Barcelona
  Nova eina per facilitar el reciclatge a Barcelona. Només cal indicar el tipus de residu i l'adreça on ens trobem i s'ens informarà del sistema de recollida, com s'ha de reciclar i en quina franja horària. Per altra banda, el cercador aporta informació addicional sobre el tipus de residu que es vol llençar.
 • Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic - ACCIÓ
  Amb el Cupons ACCIÓ es poden identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.
 • Curs Gestió sostenible i Agenda 2030 - ESADE
  Aquest curs té per objectiu comprendre la urgència d'una transició cap a la sostenibilitat social i mediambiental, obtenir una visió global de l'Agenda 2030 i els ODS i conèixer les seves implicacions per a les empreses.
 • Deixalleries 3.0. i preparació per a la reutilització - Departament de Territori i Sostenibilitat
  Formació pràctica sobre les possibilitats i l’estat de la qüestió de les estratègies relacionades amb la reutilització i la preparació per a la reutilització de béns, amb una visita d'un matí a les instal·lacions de la Fundació Formació i Treball.
 • Diner ètic
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental - Generalitat de Catalunya
  El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.
 • Ecoconsells de l'Ajuntament de Barcelona
  Espai del web de l’Ajuntament de Barcelona que recull consells sobre espais verds, biodiversitat, residus i energia, entre d’altres.
 • Ecoturisme a Catalunya - Generalitat de Catalunya

  EcoturCAT és el portal web de caire tècnic que pretén fomentar l’ecoturisme a Catalunya. El seu objectiu és esdevenir punt de referència, trobada i reflexió de tots aquells agents (públics i privats) i professionals que amb el seu esforç fan avançar aquesta modalitat turística sostenible.

 • Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic - Generalitat de Catalunya
  Aquesta eina de suport a l’avaluació ambiental de les propostes dels plans urbanístics està adreçada als equips redactors d’aquests plans. Es troba en format de full de càlcul informàtic.
 • Eina RScat Inicia't
  RScat Inicia’t és una eina impulsada per la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que pot ajudar en una fase inicial les empreses, especialment les de dimensió més reduïda, a sistematitzar les seves accions de responsabilitat social i sostenibilitat, i a comunicar-les.
 • El mercat de treball català en perspectiva de gènere - Observatori del Treball i Model Productiu
  El mercat de treball català en perspectiva de gènere és un producte de l’Observatori del Treball i Model Productiu que compara la situació laboral de dones i homes a Catalunya. L’eina mostra gràficament, i de manera interactiva, els principals indicadors laborals per gènere.
 • Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
  Federació d’entitats d’acció social que treballen de manera prioritària amb persones en situació o risc d’exclusió social per fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora.
 • ESADE

  ESADE ha desenvolupat una base de dades de recursos electrònics vinculats a l'RSE alhora que ha realitzat una anàlisi de l'esmentada informació a partir de l'interès potencial que el recurs pot presentar per al seu ús a les pimes.Una eina per conèixer els principals recursos electrònics relacionats amb la responsabilitat social (RSE) de les petites i mitjanes empreses (pimes).

 • Escola del Consum de Catalunya - Generalitat de Catalunya

  L'Escola del Consum de Catalunya és un servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya l'objectiu de la qual és afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català posant al servei de la ciutadania una diversitat d'activitats i oferint-li assessorament en matèria d'educació del consum.

 • Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026 - Departament de Treball
  En aquesta pàgina web trobareu eines i recursos per promoure la cultura preventiva, i per aconseguir una ocupació de qualitat, un treball digne i unes empreses més saludables i competitives.
 • Estratègia SOLARCAT - Institut Català de l'Energia
  L’estratègia SOLARCAT ha estat desenvolupada per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar a Catalunya. Ha de garantir l’aprofitament elèctric mitjançant l’energia solar fotovoltaica, tot identificant i desenvolupant els instruments tècnics, econòmics, legals i socioculturals necessaris.
 • Experiències destacades en responsabilitat social. Mapa interactiu
  Consulta al mapa les experiències en RSE incorporades al directori de l'ORSEC.
 • Experiències significatives d’organitzacions catalanes dirigides a col·laborar en l’assoliment de l’ODS 1 – Fi de la Pobresa
 • Fem un Nadal més sostenible - Generalitat de Catalunya
 • FETS-Finançament Ètic i Solidari

  FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que va néixer l'estiu de 1999 i agrupa nombroses entitats (associacions, fundacions, cooperatives..) que volen promoure el finançament ètic i solidari a Catalunya.

 • Fundació Codespa

  Fundación Codespa és una ONG fundada el 1985 per un grup de professors universitaris i empresaris, activament compromesos amb les persones dels països més pobres del planeta.

  Fundación Codespa va crear Fundació Codespa Catalunya el juny de l'any 2000, després d'haver treballat a Barcelona mitjançant una delegació des de l'any 1992.

  La raó de crear una fundació a Catalunya va ser la de col·laborar més estretament amb la societat catalana, realitzant activitats de sensibilització per canalitzar recursos humans i financers als països en vies de desenvolupament.

 • Fundació Fòrum Ambiental

  La Fundació Fòrum Ambiental, té per objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre empreses, administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d’aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l’actual.

 • Fundació privada catalana de prevenció de residus i consum responsable

  Fundació creada per Promoure una cultura i consum responsable juntament amb administracions, agents socials i econòmics i impulsar accions i pràctiques que promoguin la cultura de la reducció, la reutilització i l’aprofitament dels residus com a recursos, eines importants per a un nou model de consum sostenible i ecoeficient.

 • Gestió Rural Sostenible
  Gestió Sostenible Rural (GSR) és un projecte de cooperació interregironal impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó.
 • Gestió sostenible rural

  Gestió Sostenible Rural (GSR) és un projecte de cooperació interregironal impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions –públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

 • Guia de Bones Pràctiques. RSE i ús de la llengua catalana
  La guia és una eina pràctica destinada a aquelles pimes que volen avançar en l’ús del català des de l’òptica de la responsabilitat social en les seves dinàmiques empresarials. Facilita exemples de bones pràctiques des de la visió de la legislació actual referents a política lingüística i a l’entorn empresarial, amb l’objectiu d'ajudar a implantar-les.
 • Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
 • ICTNet

  ICTnet és una comunitat virtual de professionals, un espai de trobada entre gent d'empresa i professionals d'àmbit espanyol i llatinoamericà. Disposa de diverses comunitats virtuals, cada una centrada en un tema específic, així com de serveis especialment pensats per als professionals: notícies, cercadors, informació tècnica...

 • IESE

  La Càtedra "la Caixa" de Responsabilitat Social de l'Empresa i Govern Corporatiu de l'IESE es concep des d'un punt de vista interdisciplinari, aplicat i global del concepte de la responsabilitat social. La Càtedra s'integra a l'activitat docent i investigadora de l'IESE, en col·laboració amb el Departament d'Economia i el Center for Business in Society.

 • Igualtat d'oportunitats de dones i homes - Generalitat de Catalunya
  Recull de diversos materials i recursos (plans d'igualtat, formació, etc.) centrats en la igualtat d'oportunitats.
 • Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les NU per a Catalunya - Institut d’Estadística de Catalunya
  L'Idescat i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible incorporen nous indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a Catalunya. La difusió d'aquest sistema d'indicadors anuals, que segueix els criteris metodològics de les Nacions Unides, s'anirà completant i actualitzant de manera progressiva i continuada.
 • Inici del procés participatiu per a la reforma horària - Iniciativa per a la reforma horària
  La participació ciutadana permet deliberar, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics.
 • Institut Català de les Dones - Generalitat de Catalunya
  L'Institut Català de les Dones és l'organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Igualtat i Feminismes, que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l'equitat de gènere que desenvolupa l'Administració de la Generalitat.
 • Institut Català de Seguretat i Salut Laboral - Departament de Treball
  L'ICSSL és l'òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d'assessorament i d'assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Organitza, desenvolupa i promou la investigació, i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Institut d'Innovació Social - ESADE
  L'Institut desenvolupa recerca acadèmica i aplicada amb l'objectiu de determinar quin tipus de lideratge generen les organitzacions que aposten per la responsabilitat, i al mateix temps, fomenten i desenvolupen major capacitat de lideratge.
 • Institut d’Estudis del Treball - UAB
  L’Institut d’Estudis del Treball té com a objectiu general promoure, realitzar i difondre investigació al voltant de l’àmbit del treball i àmbits connexos.
 • Institut de Drets Humans de Catalunya
  L’IDHC és un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional.
 • Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
  L'IREC vol ser un centre d’excel·lència i un referent internacional en el camp de l’energia mitjançant la investigació, el desenvolupament i la innovació, i treballar de manera coordinada amb l’Administració, la indústria i les universitats.
 • Institut Diversitas
  L'Institut Diversitas és una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, vol evidenciar i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.
 • L'Observatori Social - Fundació La Caixa
  L'Observatori pretén divulgar entre un públic ampli, i d’una manera accessible, els resultats i les tendències principals de les ciències socials, de manera que es tinguin a l’abast les eines necessàries per interpretar qüestions clau en àmbits com ara l'educació, la cultura o la inclusió social.
 • Leitat

  El Centre Tecnològic LEITAT és una entitat sense ànim de lucre amb la missió de proporcionar a les empreses un valor afegit mitjançant els projectes de recerca i d’innovació que desenvolupa per iniciativa pròpia o bé amb altres institucions (tant privades com públiques), tant a l’àmbit Espanyol com Europeu.

  LEITAT té com a repte proporcionar als seus col•laboradors les eines i els coneixements necessàries per tal de convertir la Responsabilitat Social en una Cultura Empresarial que permeti contribuir a una societat més sostenible.

   

 • Licitació assistència tècnica per al Projecte Life eCOadapt50
  Aquest projecte Life, coordinat per la Diputació de Barcelona i en el que el Departament n'és soci beneficiari a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, té com a objectiu implementar una Estratègia Local d'Adaptació al Canvi Climàtic (ELACC).
 • Mapa Barcelona + Sostenible
  Troba les diverses iniciatives de sostenibilitat que hi ha a Barcelona.
 • MERS - Responsabilitat Social Empresarial

  MERS és una consultora que neix el 2006, especialitzada en l’acompanyament estratègic en Responsabilitat Social de les Administracions Públiques, les Organitzacions del Tercer Sector i les empreses, especialment les pimes.

 • Metodologia d'autodiagnosi i implantació de polítiques d'RSE - Garrotxa Líder
 • Microformació. Diversitat LGBTI per a les empreses - Departament d'Igualtat i Feminismes
  Des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, s’ha dissenyat un conjunt de microcursos sobre la diversitat LGBTI, una eina adreçada als treballadors i a les treballadores de la vostra empresa.
 • Mobilitat sostenible - Generalitat de Catalunya

  Repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi podem introduir és la clau per avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible.

 • Món sostenible

  MónSOStenible és va crear per a les següents finalitats: Difondre els principis d'un sistema de progrés sostenible i respectuós amb el medi ambient, oferir i acostar a la població informació, eines, serveis i productes sostenibles i crear, fer o promoure qualsevol activitat que pugui ajudar a construir un futur més sostenible.

 • Món SOStenible
 • Nou visor de mapes de capacitat acústica - Departament de Territori i Sostenibilitat
  El mapa estableix els objectius de qualitat acústica per a cada zona del territori, determinant els valors límit admissibles en termes de soroll.
 • Nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció de residus i de foment de l’economia circular - Generalitat de Catalunya
  La convocatòria TES/1274/2016, està destinada a empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials; o bé projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit. Té un pressupost global d’1,02 milions d’euros.
 • Nova experiència actualitzada a la base de dades de l'ORSEC
 • Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) - Idescat
  Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat, difonen els Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat, que proporciona dades estadístiques sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya.
 • Objectius del desenvolupament sostenible - Generalitat de Catalunya
 • Observatori Contra l'Homofòbia
  L'Observatori Contra l'Homofòbia és una associació emmarcada dins de l'activisme LGTBI català creat amb la voluntat de ser una eina del col·lectiu LGTBI per lluitar contra l'homofòbia i denunciar les agressions d'aquesta mena en totes les seves formes.
 • Observatori d'economia circular - Generalitat de Catalunya
 • Observatori d'Economia Solidària

  L’Observatori d’Economia Solidària és una Associació sense ànim de lucre que te com a finalitat l’estudi, la investigació i la promoció de l’economia solidària.

 • Observatori de l'Economia Circular a la Indústria del Ciment
  L'Observatori respon al compromís dels treballadors i de les empreses del sector del ciment amb l’economia circular per tal que tots grups d’interès disposin d’informació detallada i indicadors clau sobre l’aportació concreta de la indústria del ciment a l’economia circular i la seva evolució.
 • Observatori de la Igualtat - Universitat Rovira i Virgili

  L’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili vol ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat. L’Observatori vol recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d’igualtat per raó de gènere així com promoure i afavorir la formació i recerca específiques en estudis de gènere i, alhora, ser un centre de recursos en matèria d’assessorament i en la realització d'estudis.

 • Observatori de les Energies Renovables de Catalunya
  L’Observatori de les Energies Renovables ofereix a les administracions, a l’opinió pública i a la ciutadania informació objectiva i experta per contribuir a l’avanç en l’assoliment dels objectius d’implantació d’energies renovables i eficiència del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea.
 • Observatori dels ODS - Esade i Fundació La Caixa
  L’Observatori dels ODS és una iniciativa de la Càtedra Lideratges i Sostenibilitat d’Esade amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa”. El seu objectiu és fer el seguiment de la implementació de l’Agenda 2030 per part d’un grup representatiu de diverses empreses espanyoles. Alhora, vol promoure sinergies entre les empreses i incentivar el debat social i la consciència pública sobre la rellevància dels ODS.
 • Observatori dona empresa economia

  L’Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum de reflexió, estudi i propostes amb l’objectiu de posar en valor a la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual.

 • Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic
  L'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, OPCC, té com a objectiu realitzar el seguiment i comprendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus, per ajudar el territori a adaptar-se als seus impactes. La seva visió és la de ser una plataforma de referència sobre el coneixement de l’adaptació al canvi climàtic en ecosistemes de muntanya.
 • Oficina Antifrau de Catalunya
  L'Oficina Antifrau de Catalunya és una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.
 • Oficina Catalana del Canvi Climàtic - Generalitat de Catalunya
  L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria d'Acció Climàtica, encarregat d'impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic.
 • OiRA - Avaluació de riscos interactiva en línia
 • On es troben les empreses responsables del nostre territori? - Generalitat de Catalunya
  Catalunya és un territori compromès amb l’impuls de la responsabilitat social com una aposta per aconseguir la millora de la competitivitat de les empreses i les relacions laborals. Per primer cop s’ha volgut representar gràficament on estan situades les experiències que formen part del Directori RScat i fan valer l’RS dins de la seva organització.
 • Opcions
 • Pacte per la Moda Circular - Generalitat de Catalunya
  El Pacte neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil i per donar resposta de forma conjunta i efectiva als reptes del sector, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.
 • Pescaneta
  Pesca Neta és un projecte de les confraries de Catalunya per ajudar a netejar el Mediterrani i garantir la correcta gestió de tots els residus recuperats.
 • Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball - Generalitat de Catalunya
  El Pla, de caràcter quadriennal, vol ser una eina per a combatre i erradicar les desigualtats entre dones i homes al mercat de treball actual.
 • Plans d'Igualtat a les empreses - Generalitat de Catalunya
 • Plataforma Aprofitem els aliments
 • Portal Progremic - Generalitat de Catalunya

  Portal dedicat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PROGREMIC 2007-2012, on s’analitzen les actuacions desenvolupades en el marc del programa. Està dirigit als gestors i tècnics de l’àmbit dels residus municipals, per ajudar-los a complir els seus objectius de prevenció i valorització.

 • Premi empresa innovadora en conciliació i temps - Ajuntament de Barcelona
 • ProAccióGreen
  El programa ProACCIÓ Green engloba serveis, ajuts i activitats d’ACCIÓ per situar la sostenibilitat com un dels eixos estratègics de les empreses mitjançant la innovació responsable i utilitzant la tecnologia com a palanca de la transformació verda.
 • Programa CaixaProinfància - Fundació La Caixa
  El programa CaixaProinfància dona suport a les famílies en situació de pobresa amb reforç educatiu, ajuts per a l’alimentació i la higiene, lleure, atenció psicoterapèutica i suport educatiu familiar.
 • Programa RSE.Pime - Respon.cat
  El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants. L’RSE.Pime està promogut per Respon.cat, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç i la Cambra de Barcelona. Del 20 de setembre al 4 d'abril de 2023.
 • Programa RSE.Pime 2021-22
  RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les pimes catalanes. Les empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de deu tallers grupals i dues consultories a l’empresa. El Programa està promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç, la Cambra de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Convocatòria oberta fins el 21 de juliol de 2021.
 • Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle - Oficina Catalana del Canvi Climàtic
  Aquest Programa es basa en promoure la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya a través de projectes portats a terme per entitats socials. 
 • Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte hivernacle - Generalitat de Catalunya
 • Projecte Ecotour Challenge
  Una iniciativa a la recerca de solucions innovadores per a un turisme més sostenible, conscient i regeneratiu.
 • Projecte Ressort

  El projecte Ressort té per objectiu sensibilitzar i promoure pràctiques de responsabilitat social empresarial entre la petita i mitjana empresa dels territoris participants al projecte, així com realitzar actuacions en favor de territoris i organitzacions socialment responsables.

 • Quarta edició de l'enquesta sobre Responsabilitat social a l'empresa
  Participa en l'enquesta per conèixer la participació i diàleg existent en matèria d’RS a les empreses i organitzacions de Catalunya.
 • Recursos d’educació per a la sostenibilitat - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
  El Servei d'Educació Ambiental presenta la nova estructura d’aquest apartat web per oferir al professorat i a les persones educadores material divers per poder treballar diferents àmbits temàtics relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.
 • Recursos formatius d'RSE del Consell de Relacions Laborals - Generalitat de Catalunya
 • Renovables 2030 - Diputació de Barcelona
  Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona que vol implantar les energies renovables i les comunitats energètiques als municipis de la província de Barcelona per avançar cap a una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable.
 • Respon.cat
  Respon.cat vol ser un espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, per tal de construir una iniciativa que sigui de servei per a una gran diversitat d’empreses sabent captar el sentit diferencial que l’RSE pot oferir.
 • Responsabilitat Global

  Think tank que ofereix serveis a empreses i administracions públiques entorn a la responsabilitat social corporativa.

 • Revista Opcions

  El Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) és una associació ciutadana sense ànim de lucre i independent de qualsevol institució pública o privada. Té com a objectiu oferir informació per a un consum responsable a través de la revista Opcions.

 • Rezero
  Creació de coneixement i idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d’un model de producció i de consum cap al residu zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.
 • RSCat
 • RSCat - Generalitat de Catalunya

  RSCat és un nova iniciativa conjunta impulsada des de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya dins el marc del Consell de Relacions Laborals.

  El web compta amb els següents apartats: Informació general sobre RS (definició, característiques d’una organització socialment responsable, marc de referència de l’RS i cercador de recursos), Empreses i organitzacions (principals característiques de les empreses RS, oferta formativa, etc.), Persones (consum responsable, inversió responsable, educació per la sostenibilitat, voluntariat, etc.), i finalment l’apartat d’Administracions (Plans i programes, recursos, etc.)

  RSCat vol ser una plataforma d’intercanvi i difusió on puguin convergir totes aquelles idees i actuacions de responsabilitat social realitzades per empreses, organitzacions i administracions públiques catalanes.

 • RScat - Xarxa per a la responsabilitat social de les pimes

  Apartat inclòs dins el projecte Marc Català de la Responsabilitat Social de l'empresa (RSE) a les pimes i que recull la iniciativa i el compromís d'un conjunt d'entitats, representants acadèmics, empresarials, administració i sindicats, per tal de crear i promoure eines concretes per acostar l'RSE a les petites i mitjanes empreses del territori.

 • RScat Inicia't - Consell de Relacions Laborals
  Instrument especialment dissenyat per a les empreses de reduïda dimensió que tinguin interès a sistematitzar i comunicar les seves accions de responsabilitat social.
 • RSE.COOP

  La Confederació de Cooperatives de Catalunya, juntament amb l’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC), l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de la Dona (ICD), la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) i les sis Federacions de Cooperatives de Catalunya, han posat en marxa un programa d'implantació de la Responsabilitat Social Empresarial en el món cooperatiu, que sota el títol RSE.COOP, pretén afavorir el desenvolupament sostenible d'aquesta fórmula empresarial i millorar la seva competitivitat en els mercats.

 • RSE.Pime, el programa de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes
 • Salurban - Departament de Territori i Sostenibilitat
  Salurban és una eina de suport per a la incorporació de mesures de promoció i protecció de la salut a través de l’avaluació ambiental estratègica.
 • Save the Med
  Combinant la recerca científica marina i iniciatives educatives innovadores, Save The Med treballa per crear i gestionar eficaçment una xarxa d'àrees marines.
 • Servei català del voluntariat

  S’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona.

 • Servei d'anàlisi d'experiències - CRL i CTESC
 • Servei gratuït d’orientació a les PIMES en matèria d’RS - Generalitat de Catalunya
 • SETEM - Catalunya
  SETEM CATALUNYA és una organització no governamental (ONG) que vol sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre la creixent desigualtat Nord-Sud i les seves causes.
 • Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis - Institut Català d'Energia
  Aquesta eina permet a propietaris i promotors accedir a un càlcul aproximat tant del cost d’inversió com dels estalvis energètics i econòmics que van associats a diferents actuacions de millora energètica d’un edifici.
 • SomSeniors - Associació per combatre l'edatisme
  Som Sèniors és una associació sense afany de lucre que fa ser originada amb la finalitat de combatre la discriminació per edat.
 • Sostenibilitat - Àrea Metropolitana de Barcelona
  L'AMB disposa d'un pla i una estratègia comuna, dissenyada amb els municipis metropolitans, per reduir les emissions de C02 a les seves instal·lacions: deixalleries, depuradores, oficines, etc. i a les dels organismes que en formen part.
 • Sostenible
  Sostenible centra la seva atenció en les novetats que generen les ciutats i pobles de Catalunya respecte la sostenibilitat, tot tenint cura de destacar les principals polítiques aplicades pel govern català, estatal, i europeu.
 • Suma’t al compromís de la gestió responsable - Generalitat de Catalunya
 • Termcat: recull de terminologia sobre el canvi climàtic
  El Termcat amb la col·laboració del Departament i, coincidint amb la cimera del clima de París, ha elaborat un recull de terminologia sobre el canvi climàtic.
 • Transparència - Consell General de Cambres i Generalitat de Catalunya

  El Consell General de Cambres de Catalunya en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya posen en marxa el programa tRanSparÈncia: projecte que té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial al llarg de la cadena de proveïment.

 • Vallès Circular
  Vallès Circular és una iniciativa territorial compartida entre administracions, agents socials, ambientals i econòmics amb l’objectiu d’impulsar l’economia circular al Vallès Occidental.
 • Voluntaris.cat - Federació Catalana de Voluntariat
  És una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social, a Catalunya. 
 • Worketik
  Portal laboral transparent i ètic. A Worketik es comprometen a publicar només aquelles ofertes de feina en què les condicions contractuals, de jornada i salari siguin visibles, provinguin d'organitzacions on ofereixin beneficis socials a les persones treballadores, etc.
 • Xarxa Catalana pel Dret al Temps - Generalitat de Catalunya
  La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania.
 • Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya - XESC

  La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), va ser formada l'any 2009 i comprèn el conjunt d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya.

 • Xarxa NUST