Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Eines > Entitats i iniciatives > Espanyoles

Entitats i iniciatives

Enllaços amb les entitats i iniciatives més rellevants

Espanyoles

 • AECA

  En línia amb la seva missió d'aconseguir la millora contínua del nivell de competència i coneixements dels professionals de l'empresa per tal d’assolir el desenvolupament de les persones i organitzacions i el progrés de la societat, l'Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses (AECA) assumeix com a nova àrea d'estudi i investigació tots els aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa.

 • ASEPAM - Associació Espanyola a la Xarxa del Pacte Mundial

  L’Associació Espanyola del Pacte Mundial (ASEPAM), des de la seva creació l’any 2004, ha esdevingut una de les primeres plataformes mundials de promoció de l’RSE. És una xarxa activa que destaca pel seu model multistakeholder que recull diferents grups d’interès com poden ser: empreses, ONG o sindicats, entre d’altres. Avui dia ja hi ha més de 600 organitzacions associades a Espanya.

 • Associació Espanyola de Biogàs (Aebig)
  Associació que promou el biogàs agroindustrial, tant com a font d'energia renovable, com pel potencial mediambiental en reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i per la contribució al desenvolupament i l'assentament rural.
 • Basque Centre for Climate Change
  El Basque Centre for Climate Change és un centre de recerca creat amb l'objectiu de fomentar estratègicament la coproducció de coneixement rellevant per a la presa de decisions, integrant les dimensions ambientals, socioeconòmiques i ètiques del canvi climàtic.
 • Càtedra en anàlisi de l'RSE - Universitat de Nebrija

  Càtedra en anàlisi de l'RSE de la Universitat de Nebrija. Conté documentació, fons web d'RSE, memòries de sostenibilitat, monogràfics sobre RSE, etc.

 • CE/R+S - Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana
  El Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana es va constituir amb l'objectiu de promoure i impulsar la responsabilitat i sostenibilitat empresarial des del punt de vista social i mediambiental. El Club ha dissenyat i posat en marxa, conjuntament amb la Universitat Europea de València, el postgrau "Curs d'Expert en Responsabilitat Social".
 • Club de excelencia en la sostenibilidad

  El Club d'Excel·lència en Sostenibilitat és una associació empresarial composta per un grup de grans empreses que aposten pel creixement sostingut des del punt de vista econòmic, social i mediambiental amb l'objectiu de ser un fòrum de diàleg amb stakeholders, una plataforma de benchmarking en desenvolupament sostenible i fer de transmissors de bones pràctiques al teixit empresarial espanyol.

 • Diario Responsable

  Nou portal d'internet sobre RSE pensat perquè empreses, Administracions públiques, ONG i societat civil en general intercanviïn, comparteixin i comentin tot el que ocorre en matèria de responsabilitat social corporativa.

 • Diario Responsable
  Diario Responsable és un mitjà de comunicació especialitzat en Responsabilitat Social de les Empreses.
 • Dimensions de la Responsabilitat Social - MOOC UNED
  El curs permetrà a aquelles persones que desenvolupin la seva activitat laboral en el món empresarial, així com a emprenedors i autònoms, saber quins aspectes i eines utilitzar per implementar pràctiques de responsabilitat social.
 • Ecoembes
  Organització sense ànim de lucre que té cura de l'entorn a través del reciclatge i l'ecodisseny dels envasos i que té per objectiu proporcionar a la societat una resposta col·lectiva dels agents econòmics davant les qüestions mediambientals relacionades amb el consum de productes envasats domèstics, assolint el compliment dels objectius marcats per la llei, amb la major eficiència en l'ús dels recursos.
 • Economia Circular
 • Ecores - Economía y Responsabilidad Social Empresarial

  Ecores, Economía y Responsabilidad Social Empresarial, recull notícies, comentaris i apunts sobre Responsabilitat Social Empresarial.

 • Ecosistema RSE - Ministeri de Treball i Economia Social
  Informació sobre associacions, fundacions i mitjans que desenvolupen i impulsen la millora contínua i el seguiment de la responsabilitat social.
 • Ecoticias - Diari digital

  Diari digital que publica més de 60.000 notícies anuals sobre energies renovables, creixement sostenible, màsters, cursos, tota la informació del sector Mediambiental. Disposa d'un apartat especialitzat en Responsabilitat Social.

 • Ecovidrio
  Entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels envasos de vidre dipositats als contenidors a tot Espanya.
 • Enterprise 2020 - Forética
 • Forética

  Associació sense ànim de lucre que busca la manera de crear una cultura d'empresa basada en la responsabilitat de tots els seus membres davant el conjunt de la societat i l'entorn.

 • Fundació Aquae
  Fundació Aquae va néixer el 2013 amb la voluntat d'esdevenir un centre de referència en l'impuls de l'educació, el suport a la sostenibilitat i la difusió del coneixement, amb l'objectiu d'avançar cap a un model sostenible i respectuós amb el medi ambient, la biodiversitat i el desenvolupament equitatiu de les persones. 
 • Fundació Eco-Raee's
  Fundació Ambiental, sense ànim de lucre, finançada amb el suport i el compromís de productors d'aparells elèctrics i electrònics. Des de la seva creació el 2005 fins avui, representa davant del Ministeri d'Indústria empreses adherides al llarg de tot el territori nacional, a les quals dona cobertura i assessora en matèria de recollida, trasllat, emmagatzematge i tractament dels residus d'aparells elèctrics i electrònics en benefici del medi ambient, la sostenibilitat i l'economia circular.
 • Fundació ECOLEC
  La Fundació Ecolec és una entitat sense ànim de lucre creada per les associacions empresarials que representen el sector de fabricants i importadors de grans i petits electrodomèstics. Va néixer un any abans de la promulgació del Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels residus, i la seva missió és gestionar-los eficientment des d'un punt de vista mediambiental, econòmic i social, complint la normativa legal.
 • Fundació SERES
  L'objectiu de la Fundació és garantir la visió estratègica dels projectes i posicionar les actuacions socials com a iniciatives clau per a les organitzacions.
 • Fundación Alternativas
  La Fundació Alternativas es va crear amb la voluntat de ser una via d'incidència i reflexió política, social, econòmica i cultural a Espanya i Europa, en el marc d'una globalització creixent.
 • Fundación Ambiente

  La Fundación Ambiente és una entitat sense ànim de lucre que treballa en col•laboració amb les empreses asturianes, ajudant-les a desenvolupar la seva activitat, respectant i protegint l'entorn en el qual es troben.

  El seu objectiu: convertir-se en punt de referència per a qualsevol qüestió relacionada amb el medi ambient, l'entorn econòmic i social i les empreses, assessorant aquestes últimes en els temes relatius a aquesta matèria, impulsant la utilització de noves tecnologies més netes, i afavorint el mercat mediambiental com a font d'ocupació i riquesa.

 • Fundación Biodiversidad
  La Fundación Biodiversidad, que forma part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, treballa per la conservació i ús sostenible de la biodiversitat. A través de les seves convocatòries d'ajuts col·laboren amb 250 projectes cada any i promouen la transició ecològica de l'economia, gràcies al Programa empleaverde, la Xarxa emprendeverde i múltiples iniciatives.
 • Fundación Diversidad
  La missió de Fundació per a la Diversitat és treballar per la diversitat i la inclusió a les empreses i organitzacions i proporcionar eines i coneixement que facilitin dur a la pràctica els seus objectius de diversitat i inclusió.
 • Fundación Ecoraee's
 • Fundación Empresa y Clima
  La Fundación Empresa y Clima és una organització sense ànim de lucre que treballa pel lideratge i el compromís empresarial en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant aliances estratègiques i col·laboracions amb diverses organitzacions i institucions involucrades.
 • Fundación Entorno

  Fundación Entorno – Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España) és una organització privada i sense ànim de lucre, amb la missió de treballar abordant els reptes del desenvolupament sostenible com a oportunitats empresarials. Impulsada el 1995 per un grup de grans companyies, és al servei de les empreses que desitgen reforçar el seu compromís amb el desenvolupament sostenible. En l'actualitat compta amb un centenar d'empreses col·laboradores i associades, així com més de 7.000 beneficiaris anuals.

 • Fundación Mujeres
  Fundación Mujeres és una organització no governamental sense ànim de lucre que treballa en la posada en marxa de projectes d'intervenció, en els diferents àmbits de la participació social, política, econòmica i cultural, amb l'objectiu d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats sigui real i efectiva.
 • Fundación para la economia circular
 • GEAccounting
  És una agrupació d'interès econòmic sense ànim de lucre, que pretén crear una comunitat de persones interessades en la comptabilitat social.
 • Green Building Council España
  Green Building Council Espanya (GBCe) o Consell per a l'Edificació Sostenible d'Espanya, constituït el 2009, és un referent en la transformació cap a un model sostenible del sector de l'edificació, creat amb la voluntat d'esdevenir una plataforma de trobada i diàleg que aporta informació i formació d'avantguarda per orientar i ajudar els seus associats a la transformació cap a l'edificació sostenible, atenent el benestar de les persones.
 • IDEAS - Comerç just

  IDEAS (Iniciatives d'Economia Alternativa i Solidària), és una Organització de Comerç Just amb la missió de transformar l'entorn econòmic i social per construir un món més just i sostenible, desenvolupant iniciatives de comerç just, Economia Solidària i Consum Responsable, tant en l'àmbit local com internacional.

  IDEAS és una entitat espanyola que fa més de vint anys IDEAS que desenvolupa el comerç just amb organitzacions del sud (Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica) a través de programes de cooperació, assistència tècnica, importació, distribució i venda de productes artesanals i alimentaris.

   

 • Izaite

  IZAITE, l’Associació d’Empreses Basques per a la per a la sostenibilitat és una associació sense ànim de lucre formada per una agrupació d’empreses privades compromeses amb el desenvolupament sostenible i l’RSE. IZAITE vol ser un fòrum de diàleg per a l’aprenentatge, l’intercanvi d’experiències sobre iniciatives i pràctiques responsables i l’impuls de l’RSE.

 • Laboratorio Ecoinnovación
  El Laboratori d'Ecoinnovació és un projecte de l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Fòrum Ambiental per tal que empreses i innovació s'uneixin per crear solucions sostenibles que facin un millor ús dels recursos, redueixin els efectes secundaris negatius de la nostra economia sobre el medi ambient i creuen beneficis econòmics i avantatges competitius.
 • MAS Business

  Assessoria especialitzada en responsabilitat social que ofereix un ampli rang de serveis especialitzats en RSE i sostenibilitat tals com: formació en empreses i institucions, tallers de treball, docència, consultoria i assessorament en RSE, implementació de polítiques i estratègies de RSE mitjançant eines com Proyect SIGMA, LBG Espanya i Sedex; i assegurament (Assurance) de la informació de sostenibilitat i RSE segons l'estàndard AA1000, entre d'altres.

 • Observatori de la Mobilitat Metropolitana
  L'OMM és un instrument de coordinació que reuneix els principals agents responsables de la mobilitat per contribuir a fer que el transport públic sigui l'eix vertebrador de la mobilitat urbana i sostenibilitat a les ciutats.
 • Observatori de la Sostenibilitat
  L’Observatori de la Sostenibilitat neix el desembre de 2014 com a associació ciutadana amb la voluntat de ser un centre de referència per als agents de la societat interessats en qüesions com el canvi climàtic, la biodiversitat, la qualitat de l'aire, la contaminació de sòls, però també en aspectes com la desigualtat, la distribució de la riquesa, la vivenda, l'economia circular o la justícia social.
 • Observatori estatal de les condicions de treball

  L'Observatori Estatal de Condicions de Treball es crea en el si de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) amb la missió de recopilar, analitzar i difondre la informació disponible al nostre país relacionada amb les condicions de treball i les seves conseqüències per a la salut dels treballadors.

 • Observatori Laboral - Junta d'Andalusia

  Observatori de la Conselleria d'Ocupació de la Junta d'Andalusia. En el seu apartat de responsabilitat social conté reflexions sobre la irrupció del fenomen de la RSE i les seves conseqüències en el marc de les RR. LL. Conté normativa, documents d'interés, enllaços i estudi de casos.

 • Observatorio de la RSC

  Associació integrada per onze organitzacions representatives de la societat civil, entre les quals hi ha ONG, sindicats i organitzacions de consumidors. Pretén ser una xarxa que fomenti la participació i cooperació entre organitzacions socials que, des de diferents punts de vista, treballen en Responsabilitat Social Corporativa.

 • Observatorio de Recursos Humanos
 • Observatorio RSE - UGT

  L'Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (Observatorio RSE) ha estat creat per la Unió General de Treballadors, UGT, per tal de realitzar el seguiment i anàlisi del desenvolupament de les estratègies, polítiques i pràctiques de responsabilitat de les empreses a Espanya.

 • Oficina Espanyola del Canvi Climàtic - Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
  L'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, des de la seva creació l'any 2001, té per objectiu contribuir a la millora de la sensibilització i conscienciació de la sobre les causes i efectes derivats del canvi climàtic.
 • Piensa en clima - Consumo responsable frente al cambio climático

  Piensaenclima és un projecte promogut per Ecología y Desarrollo subvencionat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i amb la col·laboració de Climate Counts amb la voluntat d'oferir als consumidors informació clara i objectiva del canvi climàtic i les mesures a adoptar per tal de prevenir-lo.

 • Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 - Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
  El PNIEC persegueix una reducció d'un 23% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) respecte del 1990. Aquest objectiu de reducció implica eliminar una de cada tres tones de gasos d'efecte hivernacle que s'emeten actualment.
 • Por talento
  Por talento és una plataforma de gestió d'ocupació per a persones amb discapacitat que aposta per la diversitat i la discapacitat, entenent la diversitat com un element de la cultura empresarial que aporta talent a les organitzacions i afavoreix la igualtat d'oportunitats.
 • Programa PYME Sostenible 2021
  L'objectiu del programa és promoure les pràctiques de sostenibilitat en l'àmbit de la mitjana empresa, i donar suport a aquelles organitzacions que volen apostar pel desenvolupament sostenible.
 • Pyme sostenible

  Aquest web, singularment enfocat a la petita i mitjana empresa, té com a objecte la promoció d’un model de creixement sostenible mitjançant la recopilació i difusió d'opinions i aportacions en matèria d’RSE.

 • Reciclability Label
  Reciclability Label és la primera certificació on es mesura la reciclabilitat real dels objectes que certifica. Està inicialment previst per envasos, però apliclable a tot tipus d'objectes. S'avalua mitjançant proves en plantes la reciclabilitat real dels envasos i la capacitat que tenen per poder ser materia prima per produir de nou un producte.
 • Recyclia
  Recyclia té per objectiu oferir serveis de reciclatge a les més de 1300 empreses adherides a les seves fundacions i als organismes públics i privats amb què treballen, busca ampliar i millorar els acords de col·laboració amb diverses entitats per crear una gran xarxa que s'incrementa de manera constant.
 • Red emprendeverde - Fundació Biodiversitat
  La Xarxa emprendeverde és una iniciativa de la Fundació Biodiversitat per fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles.
 • Responsabilidad ¡social! - COMFIA

  Web personal de José Carlos González, Coordinador d’RSE de COMFIA, la Federació de Serveis Financers i Aministratius de CCOO. Conté notícies, criteris socials i medi ambientals per a inversions socialment responsables, etc.

 • Responsabilidad i+

  Ri+ és un espai informatiu de referència sobre RSE per a les empreses i els seus grups d'interès: clients, consumidors, proveïdors, socis, ongs, sindicats, agrupacions empresarials, comunitats locals, tercer sector, mitjans de comunicació, administració regional i local, universitats i institus tecnològics entre d'altres.

 • Responsabilidad Social

  Impulsada a la tardor del 2005 amb clara vocació social, vol informar de la manera més objectiva, àmplia i contrastada sobre tots aquells assumptes que interessin o que puguin interessar al món empresarial en la seva relació amb la societat a través de diversos canals de comunicació.

 • Revista de Responsabilidad de la empresa - Fundación Luis Vives

  La Revista de Responsabilitat Social de l'Empresa, creada per la Fundación Luis Vives el 2009, pretén servir de fòrum per canalitzar la difusió dels treballs, experiències i estudis teòrics, metodològics i empírics en el camp de la responsabilitat social i mediambiental de l'empresa.

 • Ser Responsable

  Publicació que recull articles, opinions, eines i reportatges sobre la Responsabilitat Social de l'Empresa.

 • Sigre
  Entitat sense ànim de lucre encarregada de garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos i restes de medicaments que es generen a les llars. Creada el 2001, fruit de la col·laboració entre la indústria farmacèutica, les farmàcies i les empreses de distribució farmacèutica.
 • Sistema Espanyol d'Inventari i Projeccions d'Emissions a l'Atmosfera de gasos d'efecte hivernacle i contaminants atmosfèrics
  El Sistema Espanyol d'Inventari (SEI) elabora periòdicament l'inventari nacional d'emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle i contaminants atmosfèrics, així com les Projeccions d'emissions i absorcions a l'atmosfera, que permeten avaluar el compliment dels compromisos assumits per Espanya dins el marc de la normativa internacional i europea d'emissions a l'atmosfera.
 • Sociedad Española de Agricultura Ecológica - SEAE

  Es constitueix per aglutinar els esforços d'agricultors, tècnics, científics i altres persones, encaminats cap al desenvolupament de sistemes sostenibles de producció agrària fonamentats en els principis ecològics i socioeconòmics promoguts pels moviments d'Agricultura Ecològica.

 • Spainsif
  Plataforma de trobada i referència en matèria d'inversió sostenible i responsable a Espanya. La seva missió primordial és fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern en les polítiques d'inversió.
 • Women Action Sustainability
  Associació sense ànim de lucre creada per impulsar el compromís de les empreses, les institucions, les entitats i la societat, tot promovent el paper de les dones, amb la sostenibilitat.
 • Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible
  La Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible promou la cultura de la sostenibilitat en tots els àmbits, amb un particular focus a la comunitat acadèmica. El seu objectiu principal és recollir, generar i utilitzar el coneixement per connectar-lo amb altres esferes. A través de diverses iniciatives i actuacions, activen diferents actors interessats perquè coneguin, integrin i implementin els ODS als seus respectius sectors.