Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Eines > Entitats i iniciatives > Europees

Entitats i iniciatives

Enllaços amb les entitats i iniciatives més rellevants

Europees

 • Agència europea de medi ambient
  La Agència Europea de Medi ambient (AEMA) és una agència de la Unió Europea (UE), la missió de la qual és la recollida, elaboració i difusió d'informació sobre la situació i l'evolució del medi ambient a escala europea.
 • ATTAC

  El moviment internacional ATTAC va néixer el 1998 a França com a grup de pressió a favor de la introducció d'una taxa a les transaccions financeres internacionals. ATTAC ACORDEM (acció ciutadana orientada a la democràcia econòmica) és una associació de ciutadanes i ciutadans constituïda al gener de 2010. Està federada a ATTAC Espanya i pertany a la xarxa del moviment internacional ATTAC.

 • Business & Society Belgium

  Business & Society Belgium proporciona a les empreses eines i informació que els permeti desenvolupar les seves polítiques d’RSE. B & S creu fermament en la transparència i l'intercanvi d'experiències com a palanca per a l’RSE. La xarxa de B & S ofereix als directors executius, gerents i altres professionals de l’RSE un fòrum i comentaris sobre la seva aplicació en diferents àmbits. B & S és soci exclusiu de Bèlgica de la xarxa europea CSR Europe.

 • Business Europe
 • Certificat Cycle-Friendly Employer
  La certificació CFE s'ha desenvolupat amb l'objectiu d'establir un estàndard de qualitat d'àmbit europeu per a les empreses que aposten per facilitar i motivar l'ús quotidià de la bicicleta entre els treballadors/es.
 • Cleanair4health
  En moltes ciutats europees, la contaminació atmosfèrica representa una amenaça important per a la salut humana. Per a Europa, l'Organització Mundial de la Salut estima que el nombre de morts prematures atribuïdes a la contaminació atmosfèrica és de més de 500.000 (OMS Europa, 2018), amb 400.000 morts primerenques a la UE-28. Consulteu el mapa del cost de la contaminació i l'informe.
 • Climate Disclosure Standards Board
  El Marc CDSB d'informació ambiental i canvi climàtic està dissenyat per ajudar les organitzacions a preparar i presentar la informació ambiental als seus informes generals. Permet avaluar la relació entre qüestions mediambientals específiques i l'estratègia, el rendiment i les perspectives de l'organització.
 • Cogita
 • Comissió Europea

  Pàgina dedicada a la nova economia de la Comissió Europea

 • Comissió Europea en acció pel clima
 • Corporate Justice

  La Coalició europea per la Justícia Empresarial està dirigida per un grup compost per les següents institucions: Friends of the Earth Europe, SOMO, IRENE, Hivos, CORE UK, Forum Citoyen pour la RSE, Manitese, Germanwatch i GARDE (Environmental Law Service). Es finança principalment a través d'una subvenció de la Comissió europea, així com a través de contribucions dels seus membres.

 • Corporate Responsibility Group (CRG)

  CRG és una xarxa de desenvolupament i aprenentatge dirigida als professionals de la responsabilitat corporativa de les empreses. En el seu si es desenvolupen seminaris, fòrums, etc. vinculats a l’RSE.

 • Corporate Social Responsibility Initiative

  Corporate Social Responsibility Initiative busca estudiar i millorar l'eficàcia de la responsabilitat social de les empreses. És un esforç de múltiples parts interessades i dedicat a:

  • Les investigacions realitzades per professors de Harvard, els becaris i estudiants, en col.laboració amb experts professionals i organitzacions externes;
  • Diàlegs i tallers que reuneixen líders de negocis, govern, societat civil, acadèmics i els mitjans de comunicació al voltant de les noves tendències i dilemes crítics en la responsabilitat social de les empreses;
  • Una educació que desenvolupa les habilitats pertinents entre la propera generació de líders del sector públic i privat;
  • Difusió de les accions d'investigació i els resultats i les conclusions dels diàlegs amb els polítics, líders empresarials, acadèmics, inversors i mitjans de comunicació.

 • CSR-Europa

  CSR Europa és la principal xarxa de negoci europea per a la responsabilitat social empresarial, amb més de 60 empreses multinacionals com a membres. Des de la seva formació el 1995 pel llavors President de Comissió Europeu, Jacques Delors, i diverses empreses europees, la missió de CSR a Europa ha estat ajudar les empreses a integrar polítiques de responsabilitat social.

 • CSRNetwork

  CSRnetwork ajuda a grans empreses i altres organitzacions a aplicar polítiques de responsabilitat social empresarial.

 • Ecolabel
  L'etiqueta ecològica de la UE és l'etiqueta voluntària oficial de la Unió Europea per a l'excel·lència mediambiental. Creada l'any 1992 i reconeguda a Europa i a tot el món, l'etiqueta ecològica de la UE certifica productes amb un baix impacte ambiental garantit i verificat de manera independent.
 • El Pacte Verd Europeu
  La Comissió Europea va adoptar un conjunt de propostes per adaptar les polítiques de la UE en matèria de clima, energia, transport i fiscalitat per tal de reduir les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en un 55% d'aquí al 2030, en comparació amb els nivells de 1990.
 • Eltis
  Eltis facilita l’intercanvi d’informació, coneixement i experiències en el camp de la mobilitat urbana sostenible a Europa. S'adreça a les persones que treballen tant en transports com en disciplines relacionades. Està finançat per la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea.
 • Enterprise Europe Network
  L'Enterprise Europe Network és una xarxa internacional formada per més de 600 organismes de suport a l'empresa (a Catalunya mitjançant el consorci CATCIM), on participen cambres de comerç, agències de desenvolupament empresarial, centres tecnològics i universitats. L'EEN ofereix, entre altres, serveis d’assessorament i suport individual de sostenibilitat basats en els ODS.
 • Eurofound

  Establerta pel Consell Europeu (Regulació de Consell Núm. 1365/75 de 26 de Maig de 1975) vol contribuir a la planificació i el disseny de millor vida i condicions laborals a Europa. El seu paper és el de proporcionar informació i aconsellar en l’àmbit de les condicions laborals i les relacions empresarials.

 • European Business Ethics Network

  L'Espai Europeu d'Ètica en els negocis Eben, fundada el 1987 com una associació sense ànim de lucre, és una xarxa transnacional dedicada a la promoció de l'ètica empresarial, en sentit ampli, en el món acadèmic, empresarial, sector públic i la societat civil.

 • Eurosif

  Eurosif, Fòrum d'Inversió Social Europeu, va ser creat el 2001 com una associació paraigua per cobrir l’inversió socialment responsable en l’àmbit europeu, aproximant-se a l'estructura de mercats de capitals i els ambients legislatius i culturals de cada país.

 • Food for soul
 • GoodCorporation

  La norma Good Corporation es va desenvolupar l'any 2000 degut a la demanda creixent en negocis i organitzacions per comportar-se d'una manera transparent i responsable, amb la voluntat de ser una norma avaluadora de les relacions clau i els seus impactes de manera coherent.

 • GreenCharge
  El consorci GreenCharge està format per setze socis amb seu a sis països europeus. El projecte està coordinat per SINTEF i reuneix quatre universitats i instituts de recerca, una consultora, vuit socis de la indústria, dos organismes públics i una xarxa mundial de ciutats sostenibles.
 • Institut Europeu de la Igualtat de Gènere
  L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) és una agència de la UE que treballa per fer realitat la igualtat de gènere. Per això, ofereix recerca, dades i bones pràctiques alhora que elabora estudis i estadístiques sobre la igualtat de gènere.
 • INTERREG Europe CircE
  El projecte Interreg Europe “European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) està finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. El CircE té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d’implantar polítiques d’economia verda i circular en sectors econòmics líders.
 • iWAYS project
  El projecte iWAYS -Innovative Water Recovery Solutions- desenvolupa un conjunt de tecnologies i sistemes per a processos industrials per tal de recuperar aigua i calor, i en alguns casos materials, procedents de les xemeneies industrials amb l'objectiu de reduir el consum de recursos i augmentar l'eficiència energètica.
 • Life - Methamorphosis
  El projecte LIFE Methamorphosis està cofinançat per la Comissió Europea dins del programa LIFE, que pretén promoure tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic.
 • MPA-Engage
  MPA-Engage dona suport a les àrees marines protegides (MPA) mitjançant un enfocament col·laboratiu. Els impactes del canvi climàtic es controlen amb eines estandarditzades i s'avalua la vulnerabilitat de 8 AMP a països com Grècia, Itàlia, França i Espanya, entre altres. Aquesta informació s'utilitzarà per desenvolupar plans específics d'adaptació al canvi climàtic.
 • Nova guia sectorial EMAS per a gestors de residus
  La Comissió Europea ha publicat un nou document de referència sobre les millors pràctiques ambientals, els indicadors sectorials de comportament ambiental per al sector de la gestió de residus en el marc del Reglament EMAS
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
  El 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. L'Agenda compta amb 17 objectius, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats.
 • Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises

  ORSE – Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises és una xarxa francesa dissenyada per estudiar i promoure la responsabilitat social corporativa així com tots els assumptes referits al desenvolupament sostenible. ORSE és una organització no lucrativa establerta el juny del 2000.

 • Ocean Care
  Ocean Casre, organització internacional de conservació marina, amb seu a Suïssa, té l'estatus consultiu especial amb l'ECOSOC de les Nacions Unides i contribueix a l'Agenda 2030 i a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • OiRA - Avaluació de riscos interactiva en línia
  L’eina interactiva d’avaluació de riscos (OiRA) és una aplicació web gratuïta desenvolupada amb l'objectiu d'ajudar a realitzar l’avaluació de riscos laborals dels centres de treball o empreses. És un projecte europeu liderat per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball en què diversos organismes de prevenció de riscos laborals (agents socials i adminstracions públiques) col·laboren elaborant i compartint eines d’avaluació de riscos de diferents sectors o activitats.
 • Premis a la iniciativa Momentum for Change de les Nacions Unides
 • Premis de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible
 • Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)
  El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) és un referent mundial que estableix l'agenda mediambiental i promou la implementació coherent de la dimensió ambiental del desenvolupament sostenible dins del sistema de les Nacions Unides.
 • Projecte RESET
  RESET és un projecte europeu que vol donar suport a la creació de negocis verds i sostenibles al Mediterrani, amb l’objectiu de catalitzar els impactes econòmics, ambientals i socials de negocis verds i circulars a través del desenvolupament de capacitats dels ecosistemes de suport locals, nacionals i regionals.
 • RSE Portugal

  RSE Portugal forma part d'un conjunt d'institucions europees relacionades amb RSE Europa. Aquesta institució, amb seu a Brussel.les, és considerada per la Comissió Europea com un interlocutor privilegiat per a l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa i també és recolzada per una àmplia gamma de les grans empreses que tracten de promoure i difondre el concepte de l'RSE a nivell nacional i Europeu.

 • Servei de Canvi Climàtic de Copernicus
  La missió del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus és facilitar informació coherent i fiable sobre el canvi climàtic en suport de les polítiques d'adaptació i mitigació de la Unió Europea. El servei ofereix un accés obert i gratuït a eines i dades climàtiques basades en els millors coneixements científics disponibles.
 • Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible
 • Sustainable blue economy - Comissió Europea
  El Pacte Verd Europeu i el Pla de Recuperació d'Europa definiran l'economia europea durant molts anys. L'economia blava de la UE és fonamental per a tots dos esforços i és indispensable per assolir els objectius ambientals i climàtics de la UE. L'economia blava contribueix a la mitigació del canvi climàtic desenvolupant energies renovables en alta mar, descarbonitzant el transport marítim i fent els ports més sostenibles.
 • Tomorrow’s Company

  Tomorrow’s Company s'estableix en resposta a la demanda dels de negocis implicats en la investigació de la RSE per tal de crear un marc futur de negoci on es tinguin en compte les empreses, el personal, l’accionariat i la societat.

 • Vaderegio

  CSR Vaderegio és una plataforma per a la promoció de l’RSE a nivell regional. Aquesta plataforma europea reflecteix la necessitat per compartir tan àmpliament com sigui possible l'experiència i bones pràctiques de polítiques d’RSE promogudes per les autoritats regionals i locals.

  CSR Vaderegio és una xarxa que:

  • Reconeix el paper clau dels governs i els poders públics a nivell local i regional definint el marc que promou la pràctica de negoci responsable.
  • Subratlla l’experiència actual i reuneix exemples locals.
  • Genera connexions dinàmiques de suport mutu pel que fa a l’aprenentatge i el desenvolupament.
  • Obre oportunitats noves per reconèixer bones pràctiques.

 • Xarxa EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils)
  La xarxa EEAC reuneix 14 consells assessors en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible de governs estatals i regionals d’arreu d’Europa (Alemanya, Bèlgica, Catalunya, Flandes, França, Holanda, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Montenegro i Portugal).