Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Eines > Entitats i iniciatives

Entitats i iniciatives

Enllaços amb les entitats i iniciatives més rellevants

Darreres incorporacions

 • 15/05/2024. Eina RScat Inicia't
  RScat Inicia’t és una eina impulsada per la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que pot ajudar en una fase inicial les empreses, especialment les de dimensió més reduïda, a sistematitzar les seves accions de responsabilitat social i sostenibilitat, i a comunicar-les.
 • 13/05/2024. Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis - Institut Català d'Energia
  Aquesta eina permet a propietaris i promotors accedir a un càlcul aproximat tant del cost d’inversió com dels estalvis energètics i econòmics que van associats a diferents actuacions de millora energètica d’un edifici.
 • 04/10/2023. Recyclia
  Recyclia té per objectiu oferir serveis de reciclatge a les més de 1300 empreses adherides a les seves fundacions i als organismes públics i privats amb què treballen, busca ampliar i millorar els acords de col·laboració amb diverses entitats per crear una gran xarxa que s'incrementa de manera constant.
 • 28/09/2023. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral - Departament de Treball
  L'ICSSL és l'òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d'assessorament i d'assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Organitza, desenvolupa i promou la investigació, i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • 21/09/2023. Xarxa Catalana pel Dret al Temps - Generalitat de Catalunya
  La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania.
 • 21/09/2023. Quarta edició de l'enquesta sobre Responsabilitat social a l'empresa
  Participa en l'enquesta per conèixer la participació i diàleg existent en matèria d’RS a les empreses i organitzacions de Catalunya.