Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Conceptes > Marc conceptual

Marc conceptual

Ara per ara la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) és un concepte relativament nou on encara resten per definir paràmetres, agents i indicadors. Hi ha definicions genèriques que serveixen per marcar unes pautes de comportament tot i que aquestes són, sovint, incompletes.

Tal i com s’esmenta al document de la col·lecció Estudis i informes del CTESC Responsabilitat social de les empreses, podem dir que no existeix una definició o concepció unànime sobre el que s’entén per responsabilitat social. En general, podríem dir que la RSE deriva de la necessitat d’aplicar a les empreses el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) la defineix com la decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant amb el seus empleats, les seves famílies i la comunitat local, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva qualitat de vida.

Podem relacionar la RSE amb la presa de decisions en els negocis i els valors ètics, com una forma d’operar en els negocis que compleix o fins i tot excedeix les expectatives ètiques, legals, comercials i públiques que la societat té de les empreses.

El concepte de RSE ens remet a la relació que l’empresa té amb el seu entorn, més enllà del seu objectiu prioritari com a generador de riquesa i del compliment de la legislació específica. Així, la Comissió Europea, en el seu Llibre Verd, defineix la RSE com la integració, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors.

Cal destacar, però, que la RSE no s’ha de considerar com a substitutòria de la normativa o legislació vigent respecte als drets socials o a les normes mediambientals, ni de l’elaboració d’una nova legislació més adequada. Segons el Llibre Verd, ésser socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà del seu compliment, tot invertint més en el capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors. Suposa el compromís de les empreses de propiciar activament el desenvolupament social i el respecte al medi ambient, pensant-se a si mateixa no tan sols com una entitat econòmica, sinó com a part integrant d’una societat. 

La RSE, doncs, estableix una relació positiva entre la responsabilitat social, els resultats econòmics de les empreses i la protecció dels seus interessos a llarg termini. Es considera l’empresa com un sistema obert, en estreta interrelació amb el seu entorn i que ha de donar resposta a un conjunt heterogeni d’interlocutors (stakeholders), de tal manera que l’obtenció de beneficis no és independent d’altres factors de caràcter global socials i mediambientals. 

Malgrat la disparitat de paràmetres existents, al CTESC s’han consensuat un seguit de criteris com a referència de les diverses polítiques d’RSE adoptades per les empreses actualment.

Darrera actualització: 24/04/2024