Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Documents

dictàmens, informes, memòries

Web del CTESC

19/07/2022

Coberta del dictamen

Dictamen 10/2022 sobre l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027

Aprovat per la Comissió Executiva per delegació del  Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de juliol del 2022.

Properament, aquest butlletí es fusionarà amb altres butlletins del Consell en un nou butlletí que incorporarà continguts referents a l’activitat assessora del CTESC, les eines d’anàlisi que elabora i l’agenda institucional.

Si desitgeu comunicar-nos qualsevol canvi de dades personals o donar-vos de baixa del servei, escriviu-nos un correu indicant-ho a butlletins.ctesc@gencat.cat.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Documents és el butlletí informatiu de les novetats en la producció pròpia del CTESC.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica del monogràfic.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat
Protecció de dades