Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Indicadors

socioeconòmics i laborals

Web del CTESC

Número 165. Desembre 2021

Informe sobre la transició cap a un model de mobilitat més intel·ligent i sostenible: sinopsi

Desembre 2021 | Anteriors

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Indicadors és el butlletí informatiu de les novetats de la col·lecció Indicatius socioeconòmics i laborals, publicacio digital del CTESC que recull indicadors significatius de la situació socioeconòmica i del mercat de treball. Cada número recull un monogràfic dedicat a un tema d'actualitat sobre aquests aspectes.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica del monogràfic.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat
Protecció de dades