Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Actes

jornades, seminaris, presentacions

Web del CTESC

El sector cultural a Catalunya

03/05/2023, 12.00

Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

La crisi del 2008 va tenir una repercussió molt negativa sobre la majoria dels dominis culturals que configuren el sector cultural, amb una davallada molt important dels recursos públics adreçats al sector, a més d’una reducció molt important del consum privat. La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va ser un cop fort a la incipient recuperació que es començava a albirar a bona part del sector. És quan es palesa amb més claredat un empitjorament de les condicions de treball i de les dificultats de sostenibilitat de les empreses i entitats del teixit cultural.

En aquest context, el CTESC organitza aquesta jornada per presentar un informe sobre el sector cultural, centrat en els reptes als quals s’enfronta, posant la mirada en la qualitat de l’ocupació i en la situació de les empreses i entitats. L’informe conclou amb un capítol de consideracions i recomanacions adreçades al Govern.

L'acte de presentació d'aquest informe comptarà amb la presència i la participació de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, del president del CTESC, Toni Mora, i del ponent de l'informe i conseller del CTESC en representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), Ricard Bellera.

 Inscripció 

 

 Programa 

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta. L'enllaç a la jornada s'enviarà uns dies abans a les persones inscrites. El document íntegre de l'informe estarà disponible al web el mateix dia de la presentació.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Actes és el butlletí que informa de les jornades, seminaris i presentacions organitzats pel Consell.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic d'organismes dels àmbits d'interès del Consell.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat

Consulteu la informació sobre protecció de dades

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 | ctesc.gencat.cat