Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

L'Observatori

de l'RSE al dia

Web del CTESC

Juliol 2022

Destacats

El Centre en Resiliència Climàtica  (CRC) té l'objectiu d'impulsar la recerca i la innovació en l’adaptació a l’emergència climàtica, tot cercant solucions transformadores orientades cap al desenvolupament sostenible i la digitalització. El centre pretén impulsar i contribuir a l’aplicació de l’Estratègia catalana, espanyola i europea d’adaptació al canvi climàtic, treballant també en el desplegament de l’Agenda 2030 de l’ONU i el Green Deal de la Unió Europea a Catalunya.

Experiències

Badalona Serveis Assistencials, SA
L’empresa disposa d’una Comissió de Compres; els concursos es publiquen; disposen de polítiques d’anticorrupció i es fan auditories. També s'ha creat una Comissió de Medi Ambient formada per diverses persones en representació dels àmbits de l’organització per dur a terme la política de medi ambient, l’optimització de recursos, les energies netes, la gestió de residus, la reducció d’emissions de CO2, el consum responsable i l’economia circular. En el camp social, es va signar un conveni en matèria de salut mental amb ActivaMent Catalunya i es va desplegar el projecte de formació de joves i salut mental, en col·laboració amb diverses entitats, per promoure la formació acadèmica i reinserció formativa dels joves que han viscut una malaltia mental.

Agenda

25/07/2022
Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021 - CTESC
El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

29/07/2022
Seminari de Prevenció de riscos laborals per a persones treballadores autònomes - Generalitat de Catalunya
Seminari d’autoformació en el qual s’exposen els beneficis que aporta gestionar la prevenció de riscos laborals. El curs aportarà pautes per analitzar les condicions de treball i identificar els factors de risc presents en l’entorn laboral per tal d'anticipar-se a les situacions de risc prenent mesures per eliminar i controlar els riscos laborals.

del 18/10/2022 al 11/05/2023
Curs Lideratge i innovació social - ESADE
El programa aporta una perspectiva plural i multidimensional per comprendre millor la complexitat i diversitat del sector, enfocant-se no només a coneixements sinó a competències per assolir els objectius.

Biblioteca

La Sostenibilidad en las empresas públicas desde la triple perspectiva ESG: compromiso con los nuevos marcos regulatorios de sostenibilidad de la Unión Europea

Global reaction to energy crisis risks zero carbon transition: analysis of government responses to Russia’s invasion of Ukraine

Brecha digital de género

Global report on food crises 2022: joint analysis for better decisions

Entitats i iniciatives

Centre per la sostenibilitat territorial
El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) és una associació que promou una nova cultura del territori. L’associació aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del territori, professorat i investigadors universitaris, agents econòmics i professionals, i ciutadania.

Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat - Esade
La càtedra té per objectiu oferir eines teòriques i pràctiques, a través de formació i assessoria, que contribueixin a transformar la societat per tal de fer-la més justa i sostenible mitjançant organitzacions i dirigents amb voluntat i vocació de lideratge.

Ajuts i premis

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per l’any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Next Generation UE
Ajuts provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea per permetre implantar sistemes eficients de recollida selectiva, claus per incrementar la recollida selectiva a Catalunya i per complir els objectius europeus de reciclatge.

Convocatòria Premi Escoles Verdes 2022
L’objectiu del Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya és reconèixer públicament iniciatives exemplars d’educació per a la sostenibilitat fetes per escoles que tenen el Distintiu d’escola verda. La data límit de presentació de les candidatures és el 15 de setembre de 2022.

Amb la col·laboració del portal
RSCat. Responsabilitat Social a Catalunya

Properament, aquest butlletí es fusionarà amb altres butlletins del Consell en un nou butlletí que incorporarà continguts referents a l’activitat assessora del CTESC, les eines d’anàlisi que elabora i l’agenda institucional.

Si desitgeu comunicar-nos qualsevol canvi de dades personals o donar-vos de baixa del servei, escriviu-nos un correu indicant-ho a butlletins.ctesc@gencat.cat.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: orsec@gencat.cat
Protecció de dades