Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

L'Observatori

de l'RSE al dia

Web del CTESC

Maig#2022

Destacats

Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) és una federació d’entitats d’acció social que treballen de manera prioritària amb persones en situació o risc d’exclusió social per fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora.

Experiències

Universitat Pompeu Fabra
En l'apartat de governança mostra, entre d’altres, la composició, el funcionament i la normativa dels òrgans de govern; la informació sobre les polítiques retributives, les ràtios de retribucions mitjanes, el conflicte d’interessos i la informació sobre la transmissió de preocupacions, propostes i dubtes per part dels grups d’interès. També disposa d'un codi sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament, un protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, i un protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. A la seva memòria d'RSE destaca el seu compromís amb l'entorn ambiental amb indicació de diferents estratègies, declaracions i actuacions dutes a terme per reduir el seu impacte, així com dades sobre el consum de materials, d’energia o d’aigua, les emissions directes o indirectes o la biodiversitat. Finalment, en l'àmbit social, la UPF ofereix suport i acompanyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials, els quals disposen durant tota l’estada a la universitat d’un seguiment acadèmic a través de la figura del tutor de necessitats educatives especials.

Agenda

02/06/2022
Plàstics, microplàstics i envasos: Quins són els principals canvis normatius que s'aproximen i en què afectaran a les empreses - ACCIÓ
L'objectiu d'aquest acte és donar a conèixer les principals mesures adoptades en l'àmbit europeu, estatal i autonòmic en relació amb el plàstic, amb especial atenció a com aquestes mesures afecten les empreses, així com conèixer els canvis legislatius que s'aproximen a la Unió Europea i l’Estat espanyol que afectaran la regulació dels envasos i dels microplàstics.

del 18/10/2022 al 11/05/2023
Curs Lideratge i innovació social - ESADE
El programa aporta una perspectiva plural i multidimensional per comprendre millor la complexitat i diversitat del sector, enfocant-se no només a coneixements sinó a competències per assolir els objectius.

del 21/11/2022 al 24/11/2022
14a Setmana de l'RSE - Ingeniería Social
La 14a Setmana RSC/Sostenibilitat Global vol visibilitzar les bones pràctiques de les empreses i donar a conèixer noves estratègies de sostenibilitat mitjançant la col·laboració amb professionals de diferents països.

Biblioteca

Dades del medi ambient a Catalunya 2021

Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient: seguiment d'indicadors de sostenibilitat: informe de resultats

Millorar la interlocució dins l'empresa per millorar l'estratègia de responsabilitat social

Entitats i iniciatives

Green Building Council España
Green Building Council Espanya (GBCe) o Consell per a l'Edificació Sostenible d'Espanya, constituït el 2009, és un referent en la transformació cap a un model sostenible del sector de l'edificació, creat amb la voluntat d'esdevenir una plataforma de trobada i diàleg que aporta informació i formació d'avantguarda per orientar i ajudar els seus associats a la transformació cap a l'edificació sostenible, atenent el benestar de les persones.

Programa RSE.Pime - Respon.cat
El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants. L’RSE.Pime està promogut per Respon.cat, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç i la Cambra de Barcelona. Del 20 de setembre al 4 d'abril de 2023.

Ajuts i premis

Premis al millor projecte europeu amb finançament Life
En commemoració dels 30 anys del Programa Life, l’instrument de finançament de la Unió Europea per al medi ambient i l’acció climàtica, ja és possible escollir el millor projecte Life. Un dels 10 projectes finalistes és el projecte Life CLINOMICS, coordinat per la Diputació de Barcelona, i en el qual l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic n’ha estat soci beneficiari.

Amb la col·laboració del portal
RSCat. Responsabilitat Social a Catalunya

Properament, aquest butlletí es fusionarà amb altres butlletins del Consell en un nou butlletí que incorporarà continguts referents a l’activitat assessora del CTESC, les eines d’anàlisi que elabora i l’agenda institucional.

Si desitgeu comunicar-nos qualsevol canvi de dades personals o donar-vos de baixa del servei, escriviu-nos un correu indicant-ho a butlletins.ctesc@gencat.cat.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: orsec@gencat.cat
Protecció de dades