Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Normativa

destacada en temes socioeconòmics i laborals

Web del CTESC

abril 2022

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

BOE núm. 85, de 09.04.22

Reial decret llei 8/2022, de 5 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

BOE núm. 82, de 06.04.22

Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

BOE núm. 78, de 01.04.22

abril 2022 | Anteriors

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Normativa és el butlletí del Recull normatiu, una aplicació del CTESC que recull les darreres novetats normatives publicades al DOGC, al BOE i al DOUE en matèries socioeconòmiques i laborals. Permet fer-ne cerques textuals, temàtiques i temporals.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat
Protecció de dades