Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Actes

jornades, seminaris, presentacions

Web del CTESC

El sector cultural a Catalunya

03/05/2023, 12.00 h

Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

12.00

Benvinguda

Toni Mora, president del CTESC

12.10

Exposició de l'informe

Ricard Bellera, conseller del CTESC

13.00

Cloenda

Natàlia Garriga, consellera de Cultura

 Inscripció 

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta. L'enllaç a la jornada s'enviarà uns dies abans a les persones inscrites. El document íntegre de l'informe estarà disponible al web el mateix dia de la presentació.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Actes és el butlletí que informa de les jornades, seminaris i presentacions organitzats pel Consell.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic d'organismes dels àmbits d'interès del Consell.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat

Consulteu la informació sobre protecció de dades

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 932 701 780 | ctesc.gencat.cat