Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Grup Fundació Ramon Noguera

Grup Fundació Ramon Noguera

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants

Nombre de treballadors/es

399 persones treballadores

Facturació

11.919.908 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Grup Fundació Ramon Noguera 2020

Àmbit econòmic

 • Creació d’una nova estructura institucional (Grup Fundació Ramon Noguera) amb la constitució de dos noves fundacions Fundació Montilivi i la Fundació Mas Xirgu amb l’objectiu de donar millor especialització en els dos grans àmbits de gestió : àmbit social i àmbit socio-laboral d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Disposa d’un sistema de gestió integrat: ISO 9001 de Gestió de la Qualitat, ISO 14001 Gestió ambiental i se segueixen les directrius de treball OHSAS 18001 en relació amb la igualtat d’oportunitats i la satisfacció dels treballadors.

Àmbit ambiental

 • Disposa de la ISO 14001 Gestió Ambiental.
 • Es disposa d’un manual de gestió de bones pràctiques ambientals.
 • Adhesió al programa d’Acords voluntaris per a la reducció de gasos efecte hivernacle (GEH) a Catalunya.
 • Establiment de recomanacions per a la compra sostenible.
 • Projecte Innovació MINAQUA que estudia l’ús de detergents biodegradables per al rentat de vehicles.
 • Aplicació de criteris ambientals per a l’homologació de proveïdors.
 • A l’hora de renovar el packaging han tingut en compte que sigui el màxim de sostenible possible, buscant la minimització en l’ús de plàstic, i s’ha assolit amb una reducció de fins el 37%.

Àmbit social

 • Més del 40% de la plantilla són persones amb alguna discapacitat.
 • Disposa d’un pla d’Igualtat d’oportunitats, un protocol contra l’assetjament, instruccions per a la selecció i promoció del personal neutra i oberta.
 • Disposa d’un Pla de formació on es recullen les demandes i suggeriments de les persones treballadores i una formació inicial d’acollida. Durant el 2020 la majoria de la formació realitzada es va impartir dins la jornadalaboral i es van realitzar un total de 861 hores/persona de formació.
 • El Grup FRN facilita la conciliació de la vida laboral i personal de tota la plantilla, buscant les millors solucions en cada cas juntament amb els treballadors i treballadores segons les seves necessitats i segons les possibilitats de cada centre de treball, i facilitant la flexibilitat horària, jornades reduïdes, canvis d’horari, canvis de secció o de centre de treball, etc.
 • El Grup FRN és signant i subscriu el Charter de la Diversitat.