Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats

Activitats

Agenda

Ple

Reunions dels òrgans

06/02/2023, 12.45, Sala de Plens

  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/01/2023.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.
  3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya.

Reunions dels òrgans

07/02/2023, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens

Reunió amb el Sr. Josep Lluís Salvadó Tenesa, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Activitat de la presidència

07/02/2023, 11.00, WTC Barcelona, edifici Est. Moll de Barcelona, s/n

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

Reunions dels òrgans

09/02/2023, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/11/2022.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya..
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

Assistència a l'acte del traspàs de la Presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

President i Secretària Executiva

10/02/2023, 09.00, Hòtel de Région, Toulouse

Reunió amb la consellera delegada ICF, Vanessa Servera

President i Secretària Executiva

13/02/2023, 10.30, ICF, Gran Via de les Corts Catalanes, 635

Executiva

Reunions dels òrgans

13/02/2023, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Assistència a la conferència de la Sra. Llum Delàs, presidenta de la Fundació Roure

Activitat de la presidència

14/02/2023, 09.30, virtual

La Reforma Laboral, 12 mesos d'experiències

Jornada conjunta amb la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball

15/02/2023, 09.15, Sala de Plens-You tube

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

Reunions dels òrgans

16/02/2023, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Assistència a l'acte CESB. Debat: La nova Ley de Empleo. Un desafiament i una oportunitat

Activitat de la presidència

16/02/2023, 16.30, Ajuntament de Barcelona. Sala Lluís Companys

Reunió amb la alcaldessa de l'Ajuntament de Castelldefels, la Sra. Maria Miranda

President i Secretària Executiva

17/02/2023, 09.30, Plaça de l'Església, 1, 08860 Castelldefels, Barcelona

Reunió amb la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Sra. Eva Ma. Martínez Morales

President i Secretària Executiva

17/02/2023, 11.30, Consell Comarcal Baix Llobregat

Reunió amb la DG d'Acció exterior, la Sra. Anna Dotor

President i Secretària Executiva

21/02/2023, 12.30, Carrer Pietat, 2 de Barcelona

Reunió amb l'alcalde de l'Ajuntament de Moià, el Sr. Dionís Guiteras i Rubio

President i Secretària Executiva

24/02/2023, 12.00, Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià, Barcelona

Intervenció d'obertura a la Jornada la cinquena edició de les jornades anuals d'economia i estratègia comarcals

Activitat de la presidència

16/03/2023, 09.00, Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

Reunió Consell Rector Ivàlua

Activitat de la presidència

27/04/2023, 16.00, TEAMS

Reunió Consell Rector d'Ivàlua

Activitat de la presidència

13/07/2023, 16.00, TEAMS

Reunió Consell Rector d'Ivàlua

Activitat de la presidència

30/11/2023, 16.00, TEAMS

Darrera actualització: 03/02/2023