Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats

Activitats

Agenda

Reunió amb el Sr. Joan Carles Massot, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - JARC.

Activitat de la presidència

14/05/2021, 10.30h, C/ Ulldecona nº 21-31, 1º de Barcelona

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

Reunions dels òrgans

14/05/2021, 11.30h, Telemàtica

Reunió amb el Sr. Víctor Guardiola, conseller delegat de l'ICF.

Activitat de la presidència

18/05/2021, 12.00h, CTESC

Reunió amb el Sr. Antoni Abad, president de CECOT

Activitat de la presidència

19/05/2021, 09.30h, Carrer de Sant Pau, 6, 08221, Terrassa

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

Reunions dels òrgans

19/05/2021, 11.30h, Telemàtica

Reunió amb l'Il·lm. Sr. Enric Marquès Serra, alcalde de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Activitat de la presidència

21/05/2021, 10.30h, Plaça del Castell, 10, 17100 La Bisbal d'Empordà, Girona

Reunió amb la Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, alcaldessa de l'Ajuntament de Girona

Activitat de la presidència

21/05/2021, 13.00h, Plaça del Vi, 1, Girona

Assistència a la inauguració del 12è Congrés de CCOO de Catalunya

Activitat de la presidència

21/05/2021, 16.00h, Centre Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)

Reunió de seguiment CTESC - CADS, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Activitat de la presidència

25/05/2021, 13.00h, TEAMS

Mercat de Treball i Polítiques Socials

Reunions dels òrgans

27/05/2021, 10.00h, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/06/2020.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 3 " Mercat de treball" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 4 "Condicions de vida" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Executiva

Reunions dels òrgans

31/05/2021, 12.00h, Telemàtica

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

Reunions dels òrgans

03/06/2021, 10.00h, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 07/04/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau del capítol 1 " L'economia a Catalunya" de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

Reunions dels òrgans

10/06/2021, 10.00h, Telemàtica

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/05/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 3 " Mercat de treball" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 4 "Condicions de vida" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

Reunions dels òrgans

17/06/2021, 09.30h, Telemàtica-Zoom

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/01/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol 5"Sostenibilitat ambiental" de la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

Reunions dels òrgans

21/06/2021, 09.30h, Telemàtica

Darrera actualització: 14/05/2021