Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 17/2012

Dictamen 17/2012

sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/09/2012
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
15

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
46%
Comentaris
El Govern no ha acceptat les observacions referides als establiments de turisme rural. El CTESC havia fet observacions sobre dos apartats d’un article que han estat suprimits en la norma aprovada

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa als establiments d’allotjament turístic, el CTESC recomana que es reculli en el text normatiu la comunicació a l’administració de la baixa voluntària de per tal d’inscriure-la al Registre de Turisme de Catalunya. També es recomana que en la regulació dels fulls oficials de reclamació/denúncia es faci referència als fulls de queixa.

El CTESC considera que l’activitat d’agroturisme o cases de pagès és una activitat de diversificació de l’activitat agrària i que cal garantir que les cases que iniciïn la seva activitat tinguin arrel al territori i a la pagesia per la qual cosa es proposa que s’estableixi que si el titular és una persona jurídica, aquesta ha d’estar inclosa en el Sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya, llevat que es tracti d’una cooperativa agrària, i la majoria del seu capital ha d’estar en mans de persones agricultores professionals. Pel que fa als allotjaments rurals es considera que la persona titular ha de ser una persona física.

El CTESC considera que cal prioritzar la població que viu al territori i que no s’ha d’eliminar el requisit, vigent fins ara, de tenir una antiguitat mínima de 3 anys d’empadronament per obrir un establiment de turisme rural, tot i que es proposa l’excepció dels joves que s’incorporen a l’activitat agrària mitjançant els ajuts del Contracte global d’explotació.

Pel que fa als habitatges d’ús turístic, el CTESC considera que s’hauria d’establir en la norma que aquests habitatges no es poden utilitzar com a residència habitual. També es recomana que en la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’aquests habitatges es faci constar que s’està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.

Finalment, el CTESC ha realitzat unes observacions tècniques amb la finalitat de fer més entenedor el text normatiu i també recomana que es revisin articles per evitar que es puguin produir interpretacions errònies o contradiccions entre ells.

Darrera actualització: 03/07/2024