Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2021 > Dictamen 06/2021

Dictamen 06/2021

sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
21/06/2021
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Resolució per la qual s’aprova el Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) per al període 2021-2030.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha acceptat cap de les tres observacions proposades pel CTESC. Les observacions feien referència a incorporar el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 dins el context legal del PDI, revisar a l’alça el creixement de la xarxa tramviària i dotar de més recursos a la nova xarxa ciclable.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Dictamen conté vuit observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament l’impuls a la xarxa de transport públic que inclou el Pla director d’infraestructures (PDI) com a eix de vertebració del territori i d’estructuració d’un model de mobilitat més avançat, segur i sostenible i proposa incorporar el Pla de rodalies de Catalunya 2020-2030 dins el context legal del nou PDI.

El CTESC comparteix l’objectiu del PDI de captació de desplaçaments provinents del vehicle privat que incrementi l’ús del transport col·lectiu a partir de la millora d’oferta de serveis. Destaca els perllongaments de la xarxa de tramvia establerts, però considera que els objectius de creixement d’aquesta xarxa són poc ambiciosos i caldria revisar-los a l’alça. També destaca l’oportunitat de desenvolupar carrils bus, especialment a les entrades i sortides de Barcelona.

El CTESC considera que la partida del Programa de transport públic per carretera hauria de ser coherent amb l’expectativa de creixement de la mobilitat ciclista al conjunt de l’àmbit del SIMMB i s’hauria de dotar de més recursos a la nova xarxa pedalable.

El CTESC constata que el PDI recull mesures aprovades en anteriors plans i que encara estan pendents d’execució. El CTESC encoratja les institucions responsables a augmentar el ritme inversor per acomplir amb el desplegament efectiu de la nova planificació i recorda la necessitat de desenvolupar de manera efectiva la Llei 21/2015, del 29 de juliol, del finançament del sistema de transport públic de Catalunya, com a base econòmica per garantir les inversions programades al present PDI. També considera que s’haurien de conèixer els estudis d’avaluació que s’han utilitzat per obtenir les rendibilitats de les actuacions incloses al PDI.

El CTESC recomana reforçar les mesures que es proposen en l’estudi ambiental estratègic per minimitzar l’impacte ambiental de les actuacions del Pla director d’infraestructures.

Darrera actualització: 02/05/2024