Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Jornades i conferències > 2023

Jornades i conferències

Una de les funcions del Consell és participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries. Aquest apartat recull les activitats organitzades pel CTESC.

2023

Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

Presentació de l'informe

15/03/2023, 09.30, Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

El CTESC, el 2021, va presentar un informe sobre la transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible. En aquest marc, es va acordar fer un nou informe amb l’objectiu d’analitzar específicament la mobilitat ocupacional, atesa la seva rellevància: al voltant d’un terç dels desplaçaments diaris són de tipus ocupacional, amb un ús preponderant dels modes motoritzats, sobretot del vehicle privat.

L'informe que presentem té com a principals objectius descriure la situació actual i les tendències emergents en l’àmbit de la mobilitat ocupacional, analitzar-ne els impactes i estudiar els instruments per millorar la seva gestió a Catalunya, amb la intenció de contribuir a fer-la més intel·ligent i sostenible. L’informe conclou  amb 52 recomanacions adreçades al Govern, consensuades entre tots el membres del CTESC.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i la participació del secretari de Mobilitat i Logística del Departament de Territori, Marc Sanglas, del  president del CTESC, Toni Mora, i del ponent de l'informe i conseller del CTESC en representació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Moisès Bonal.

Presentació de l'informe Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

La Reforma Laboral, 12 mesos d'experiències

Jornada conjunta amb la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball

15/02/2023, 09.45, Sala de Plens-You tube

El dia 30 de desembre de 2021 es publicava al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, més conegut com la nova reforma laboral, o també anomenat la contrareforma laboral. Havent passat un termini de temps suficient per començar a discernir els seus efectes en el marc català de relacions laborals, ens hem preguntat sobre les conseqüències presents i futures de la seva aprovació, així com conèixer la valoració dels agents socials al respecte.

Toni Mora, president del Consell, dona la benvinguda. Judit Vall, membre del grup d'experts del CTESC, exposa les principals dades d’interès al respecte. Per una altra banda, Ignasi Beltrán de Heredia, membre del grup d'experts del CTESC, realitza una anàlisi jurídica de les principals novetats que el citat Reial Decret contenia, així com el seu efecte en el dia a dia de la negociació col·lectiva. En tercer lloc, Òscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, modera la taula rodona, on els agents socials debaten sobre els efectes de la citada reforma.

La cloenda va a càrrec d’Enric Vinaixa, secretari de Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La Reforma Laboral, 12 mesos d'experiències
La Reforma Laboral, 12 mesos d'experiències
La Reforma Laboral, 12 mesos d'experiències

Darrera actualització: 30/03/2023